NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ BẠCH THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY BẠCH THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
30-09-2022 Bình Dương 60,Trà Vinh 90,Vĩnh Long 15 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-09-2022 An Giang 55,Tây Ninh 21,Binh Thuận 15 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
28-09-2022 Đồng Nai 30,Sóc Trăng 27,Cần Thơ 69 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-09-2022 Bạc Liêu 75,Bến Tre 97,Vũng Tàu 00 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-09-2022 Cà Mau 29,Hồ Chí Minh 57,Đồng Tháp 93 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-09-2022 Kiên Giang 94,Đà Lạt 14,Tiền Giang 50 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
24-09-2022 Hồ Chí Minh 89,Bình Phước 29,Hậu Giang 73,Long An 35 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-09-2022 Bình Dương 09,Trà Vinh 54,Vĩnh Long 27 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-09-2022 An Giang 40,Tây Ninh 33,Binh Thuận 99 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-09-2022 Đồng Nai 70,Sóc Trăng 93,Cần Thơ 31 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-09-2022 Bạc Liêu 28,Bến Tre 64,Vũng Tàu 33 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-09-2022 Cà Mau 72,Hồ Chí Minh 53,Đồng Tháp 19 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-09-2022 Kiên Giang 95,Đà Lạt 00,Tiền Giang 96 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-09-2022 Hồ Chí Minh 95,Bình Phước 64,Hậu Giang 76,Long An 30 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-09-2022 Bình Dương 98,Trà Vinh 04,Vĩnh Long 08 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-09-2022 An Giang 82,Tây Ninh 39,Binh Thuận 13 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-09-2022 Đồng Nai 23,Sóc Trăng 65,Cần Thơ 86 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-09-2022 Bạc Liêu 02,Bến Tre 82,Vũng Tàu 42 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-09-2022 Cà Mau 35,Hồ Chí Minh 23,Đồng Tháp 39 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-09-2022 Kiên Giang 25,Đà Lạt 21,Tiền Giang 94 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-09-2022 Hồ Chí Minh 78,Bình Phước 11,Hậu Giang 85,Long An 39 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-09-2022 Bình Dương 16,Trà Vinh 35,Vĩnh Long 93 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-09-2022 An Giang 14,Tây Ninh 54,Binh Thuận 90 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-09-2022 Đồng Nai 50,Sóc Trăng 59,Cần Thơ 57 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-09-2022 Bạc Liêu 94,Bến Tre 12,Vũng Tàu 66 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-09-2022 Cà Mau 35,Hồ Chí Minh 12,Đồng Tháp 25 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-09-2022 Kiên Giang 25,Đà Lạt 26,Tiền Giang 86 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-09-2022 Hồ Chí Minh 25,Bình Phước 79,Hậu Giang 44,Long An 50 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-09-2022 Bình Dương 59,Trà Vinh 31,Vĩnh Long 67 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-09-2022 An Giang 16,Tây Ninh 46,Binh Thuận 70 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
31-08-2022 Đồng Nai 94,Sóc Trăng 19,Cần Thơ 94 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-08-2022 Bạc Liêu 05,Bến Tre 47,Vũng Tàu 75 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-08-2022 Cà Mau 47,Hồ Chí Minh 86,Đồng Tháp 61 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-08-2022 Kiên Giang 91,Đà Lạt 69,Tiền Giang 26 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-08-2022 Hồ Chí Minh 12,Bình Phước 14,Hậu Giang 81,Long An 97 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-08-2022 Hồ Chí Minh 34,Bình Phước 07,Hậu Giang 17,Long An 91 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-08-2022 Bạc Liêu 19,Bến Tre 42,Vũng Tàu 54 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-08-2022 Cà Mau 46,Hồ Chí Minh 06,Đồng Tháp 96 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-08-2022 Kiên Giang 61,Đà Lạt 47,Tiền Giang 86 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-08-2022 Hồ Chí Minh 94,Bình Phước 84,Hậu Giang 56,Long An 44 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An