NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG VIP

NGÀY GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG VIP KẾT QUẢ
Hôm nay
...
04-03-2021 Bình Định 03,Quảng Bình 37,Quảng Trị 01 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
03-03-2021 Đà Nẵng 04,Khánh Hòa 76 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
02-03-2021 Đắc Lắc 67,Quảng Nam 97 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
01-03-2021 Phú Yên 11,Thừa Thiên Huế 61 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-02-2021 Khánh Hòa 38,Kon Tum 76 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-02-2021 Đà Nẵng 76,Đắc Nông 22,Quảng Ngãi 83 Miss
26-02-2021 Gia Lai 69,Ninh Thuận 87 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-02-2021 Bình Định 57,Quảng Bình 58,Quảng Trị 43 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-02-2021 Đà Nẵng 85,Khánh Hòa 48 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-02-2021 Đắc Lắc 01,Quảng Nam 11 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-02-2021 Phú Yên 92,Thừa Thiên Huế 64 Miss
21-02-2021 Khánh Hòa 89,Kon Tum 42 Win Khánh Hòa
20-02-2021 Đà Nẵng 02,Đắc Nông 90,Quảng Ngãi 52 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-02-2021 Gia Lai 39,Ninh Thuận 30 Miss
18-02-2021 Bình Định 94,Quảng Bình 64,Quảng Trị 06 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
17-02-2021 Đà Nẵng 96,Khánh Hòa 36 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
16-02-2021 Đắc Lắc 23,Quảng Nam 01 Miss
15-02-2021 Phú Yên 22,Thừa Thiên Huế 04 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
14-02-2021 Khánh Hòa 20,Kon Tum 74 Win Khánh Hòa
13-02-2021 Đà Nẵng 48,Đắc Nông 14,Quảng Ngãi 02 Miss
12-02-2021 Gia Lai 31,Ninh Thuận 07 Win Gia Lai,Ninh Thuận
11-02-2021 Bình Định 60,Quảng Bình 49,Quảng Trị 39 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
10-02-2021 Đà Nẵng 08,Khánh Hòa 75 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
09-02-2021 Đắc Lắc 34,Quảng Nam 57 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
08-02-2021 Phú Yên 13,Thừa Thiên Huế 33 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
07-02-2021 Khánh Hòa 64,Kon Tum 65 Win Khánh Hòa,Kon Tum
06-02-2021 Đà Nẵng 96,Đắc Nông 31,Quảng Ngãi 18 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
05-02-2021 Gia Lai 17,Ninh Thuận 00 Win Gia Lai,Ninh Thuận
04-02-2021 Bình Định 85,Quảng Bình 39,Quảng Trị 53 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
03-02-2021 Đà Nẵng 08,Khánh Hòa 78 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
02-02-2021 Đắc Lắc 50,Quảng Nam 30 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
01-02-2021 Phú Yên 50,Thừa Thiên Huế 69 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
31-01-2021 Khánh Hòa 74,Kon Tum 72 Miss
30-01-2021 Đà Nẵng 13,Đắc Nông 10,Quảng Ngãi 91 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
29-01-2021 Gia Lai 70,Ninh Thuận 77 Win Gia Lai
28-01-2021 Bình Định 57,Quảng Bình 20,Quảng Trị 63 Miss
27-01-2021 Đà Nẵng 01,Khánh Hòa 57 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-01-2021 Đắc Lắc 45,Quảng Nam 61 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
25-01-2021 Phú Yên 23,Thừa Thiên Huế 12 Miss
24-01-2021 Khánh Hòa 75,Kon Tum 00 Win Khánh Hòa,Kon Tum