NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ XỈU CHỦ 2 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ 2 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
16-05-2021 Kiên Giang 500-197,Đà Lạt 175-397,Tiền Giang 445-139 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-05-2021 Hồ Chí Minh 211-053,Bình Phước 325-273,Hậu Giang 117-699,Long An 662-148 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-05-2021 Bình Dương 650-395,Trà Vinh 127-596,Vĩnh Long 658-978 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-05-2021 Tây Ninh 993-059,Binh Thuận 086-381 Win Tây Ninh,Binh Thuận
12-05-2021 Đồng Nai 055-266,Sóc Trăng 185-543,Cần Thơ 250-611 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-05-2021 Bạc Liêu 089-906,Bến Tre 492-016,Vũng Tàu 053-255 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-05-2021 Cà Mau 859-471,Hồ Chí Minh 384-878,Đồng Tháp 372-510 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-05-2021 Kiên Giang 951-853,Đà Lạt 644-335,Tiền Giang 836-082 Miss
08-05-2021 Hồ Chí Minh 418-073,Bình Phước 771-956,Hậu Giang 632-022,Long An 606-446 Win Hồ Chí Minh
07-05-2021 Bình Dương 087-456,Trà Vinh 951-663,Vĩnh Long 040-959 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-05-2021 An Giang 339-685,Tây Ninh 920-179,Binh Thuận 231-294 Miss
05-05-2021 Đồng Nai 255-509,Sóc Trăng 247-314,Cần Thơ 451-592 Win Đồng Nai
04-05-2021 Bạc Liêu 242-313,Bến Tre 350-597,Vũng Tàu 204-087 Miss
03-05-2021 Cà Mau 975-580,Hồ Chí Minh 230-046,Đồng Tháp 924-732 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-05-2021 Kiên Giang 469-840,Đà Lạt 238-140,Tiền Giang 552-643 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-05-2021 Hồ Chí Minh 634-798,Bình Phước 153-863,Hậu Giang 599-647,Long An 792-363 Miss
30-04-2021 Bình Dương 869-503,Trà Vinh 379-620,Vĩnh Long 554-622 Win Bình Dương
29-04-2021 An Giang 467-973,Tây Ninh 077-690,Binh Thuận 787-115 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
28-04-2021 Đồng Nai 688-553,Sóc Trăng 216-076,Cần Thơ 218-247 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-04-2021 Bạc Liêu 012-400,Bến Tre 101-202,Vũng Tàu 798-197 Miss
26-04-2021 Cà Mau 500-363,Hồ Chí Minh 616-430,Đồng Tháp 536-261 Win Cà Mau
25-04-2021 Kiên Giang 441-733,Đà Lạt 824-071,Tiền Giang 135-349 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
24-04-2021 Hồ Chí Minh 021-273,Bình Phước 706-515,Hậu Giang 775-182,Long An 308-095 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-04-2021 Bình Dương 137-609,Trà Vinh 166-119,Vĩnh Long 651-204 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-04-2021 An Giang 753-547,Tây Ninh 172-065,Binh Thuận 035-333 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-04-2021 Đồng Nai 874-232,Sóc Trăng 970-189,Cần Thơ 005-373 Miss
20-04-2021 Bạc Liêu 071-314,Bến Tre 430-107,Vũng Tàu 412-781 Win Bạc Liêu,Bến Tre
19-04-2021 Cà Mau 966-933,Hồ Chí Minh 558-910,Đồng Tháp 944-514 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-04-2021 Kiên Giang 025-067,Đà Lạt 033-479,Tiền Giang 064-361 Miss
17-04-2021 Hồ Chí Minh 679-436,Bình Phước 176-688,Hậu Giang 901-515,Long An 629-108 Win Hồ Chí Minh
16-04-2021 Bình Dương 899-731,Trà Vinh 124-599,Vĩnh Long 267-263 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-04-2021 An Giang 782-821,Tây Ninh 195-864,Binh Thuận 890-877 Miss
14-04-2021 Đồng Nai 662-677,Sóc Trăng 173-619,Cần Thơ 320-779 Win Đồng Nai
13-04-2021 Bạc Liêu 888-881,Bến Tre 500-062,Vũng Tàu 533-666 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-04-2021 Cà Mau 437-484,Hồ Chí Minh 470-914,Đồng Tháp 928-182 Miss
11-04-2021 Kiên Giang 945-886,Đà Lạt 489-662,Tiền Giang 678-869 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-04-2021 Hồ Chí Minh 833-593,Bình Phước 827-210,Hậu Giang 973-130,Long An 196-815 Miss
09-04-2021 Bình Dương 507-016,Trà Vinh 850-895,Vĩnh Long 995-542 Win Bình Dương
08-04-2021 An Giang 739-262,Tây Ninh 809-641,Binh Thuận 705-195 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-04-2021 Đồng Nai 542-918,Sóc Trăng 417-585,Cần Thơ 118-670 Miss