NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY BẠCH THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
28-09-2020 Phú Yên 03,Thừa Thiên Huế 60 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-09-2020 Khánh Hòa 95,Kon Tum 65 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-09-2020 Đà Nẵng 54,Đắc Nông 39,Quảng Ngãi 09 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
25-09-2020 Gia Lai 91,Ninh Thuận 68 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-09-2020 Bình Định 26,Quảng Bình 27,Quảng Trị 08 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
23-09-2020 Đà Nẵng 03,Khánh Hòa 03 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
22-09-2020 Đắc Lắc 58,Quảng Nam 66 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-09-2020 Phú Yên 50,Thừa Thiên Huế 48 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-09-2020 Khánh Hòa 92,Kon Tum 02 Miss
19-09-2020 Đà Nẵng 52,Đắc Nông 52,Quảng Ngãi 19 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-09-2020 Gia Lai 96,Ninh Thuận 62 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-09-2020 Bình Định 54,Quảng Bình 76,Quảng Trị 91 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-09-2020 Đà Nẵng 33,Khánh Hòa 59 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-09-2020 Đắc Lắc 05,Quảng Nam 85 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-09-2020 Phú Yên 78,Thừa Thiên Huế 71 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-09-2020 Khánh Hòa 43,Kon Tum 59 Miss
12-09-2020 Đà Nẵng 78,Đắc Nông 52,Quảng Ngãi 59 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-09-2020 Gia Lai 98,Ninh Thuận 06 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-09-2020 Bình Định 38,Quảng Bình 48,Quảng Trị 89 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-09-2020 Đà Nẵng 42,Khánh Hòa 12 Miss
08-09-2020 Đắc Lắc 78,Quảng Nam 06 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-09-2020 Phú Yên 31,Thừa Thiên Huế 36 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-09-2020 Khánh Hòa 31,Kon Tum 33 Miss
05-09-2020 Đà Nẵng 19,Đắc Nông 74,Quảng Ngãi 82 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-09-2020 Gia Lai 18,Ninh Thuận 62 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-09-2020 Bình Định 43,Quảng Bình 27,Quảng Trị 53 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-09-2020 Đà Nẵng 13,Khánh Hòa 78 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
01-09-2020 Đắc Lắc 73,Quảng Nam 73 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
31-08-2020 Phú Yên 07,Thừa Thiên Huế 28 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
30-08-2020 Khánh Hòa 04,Kon Tum 80 Win Khánh Hòa,Kon Tum
29-08-2020 Đà Nẵng 04,Đắc Nông 42,Quảng Ngãi 85 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
28-08-2020 Gia Lai 42,Ninh Thuận 23 Win Ninh Thuận
27-08-2020 Bình Định 43,Quảng Bình 27,Quảng Trị 53 Miss
26-08-2020 Đà Nẵng 42,Khánh Hòa 90 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
25-08-2020 Đắc Lắc 18,Quảng Nam 02 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-08-2020 Phú Yên 24,Thừa Thiên Huế 96 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
23-08-2020 Khánh Hòa 40,Kon Tum 27 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-08-2020 Đà Nẵng 08,Đắc Nông 51,Quảng Ngãi 81 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-08-2020 Gia Lai 46,Ninh Thuận 78 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-08-2020 Bình Định 09,Quảng Bình 46,Quảng Trị 16 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
19-08-2020 Đà Nẵng 11,Khánh Hòa 92 Miss
18-08-2020 Đắc Lắc 98,Quảng Nam 33 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
17-08-2020 Phú Yên 49,Thừa Thiên Huế 73 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
16-08-2020 Khánh Hòa 27,Kon Tum 05 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-08-2020 Đà Nẵng 47,Đắc Nông 27,Quảng Ngãi 12 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-08-2020 Gia Lai 10,Ninh Thuận 21 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-08-2020 Bình Định 30,Quảng Bình 77,Quảng Trị 43 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-08-2020 Đà Nẵng 27,Khánh Hòa 16 Miss
11-08-2020 Đắc Lắc 89,Quảng Nam 69 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-08-2020 Phú Yên 76,Thừa Thiên Huế 54 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế