NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 MIỀN TRUNG

NGÀY GIẢI 8 MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
02-12-2022 Gia Lai 81,Ninh Thuận 93 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-12-2022 Bình Định 69,Quảng Bình 29,Quảng Trị 06 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-11-2022 Đà Nẵng 95,Khánh Hòa 71 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-11-2022 Đắc Lắc 91,Quảng Nam 46 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-11-2022 Phú Yên 50,Thừa Thiên Huế 66 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-11-2022 Khánh Hòa 39,Kon Tum 70 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-11-2022 Đà Nẵng 17,Đắc Nông 36,Quảng Ngãi 83 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
25-11-2022 Gia Lai 56,Ninh Thuận 52 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-11-2022 Bình Định 68,Quảng Bình 32,Quảng Trị 73 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
23-11-2022 Đà Nẵng 99,Khánh Hòa 58 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
22-11-2022 Đắc Lắc 55,Quảng Nam 98 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-11-2022 Phú Yên 38,Thừa Thiên Huế 53 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-11-2022 Khánh Hòa 02,Kon Tum 74 Win Khánh Hòa,Kon Tum
19-11-2022 Đà Nẵng 94,Đắc Nông 91,Quảng Ngãi 45 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-11-2022 Gia Lai 84,Ninh Thuận 66 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-11-2022 Bình Định 72,Quảng Bình 71,Quảng Trị 32 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-11-2022 Đà Nẵng 23,Khánh Hòa 62 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-11-2022 Đắc Lắc 22,Quảng Nam 63 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-11-2022 Phú Yên 87,Thừa Thiên Huế 18 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-11-2022 Khánh Hòa 41,Kon Tum 91 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-11-2022 Đà Nẵng 13,Đắc Nông 52,Quảng Ngãi 10 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-11-2022 Gia Lai 03,Ninh Thuận 52 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-11-2022 Bình Định 16,Quảng Bình 66,Quảng Trị 31 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-11-2022 Đà Nẵng 65,Khánh Hòa 26 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-11-2022 Đắc Lắc 32,Quảng Nam 06 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-11-2022 Phú Yên 21,Thừa Thiên Huế 32 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-11-2022 Khánh Hòa 08,Kon Tum 46 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-11-2022 Đà Nẵng 22,Đắc Nông 57,Quảng Ngãi 10 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-11-2022 Gia Lai 95,Ninh Thuận 78 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-11-2022 Bình Định 16,Quảng Bình 77,Quảng Trị 64 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-11-2022 Đà Nẵng 88,Khánh Hòa 35 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
01-11-2022 Đắc Lắc 40,Quảng Nam 15 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
31-10-2022 Phú Yên 37,Thừa Thiên Huế 59 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
30-10-2022 Khánh Hòa 76,Kon Tum 13 Win Khánh Hòa,Kon Tum
29-10-2022 Đà Nẵng 86,Đắc Nông 59,Quảng Ngãi 84 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
28-10-2022 Gia Lai 46,Ninh Thuận 08 Win Gia Lai,Ninh Thuận
27-10-2022 Bình Định 33,Quảng Bình 79,Quảng Trị 51 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
26-10-2022 Đà Nẵng 82,Khánh Hòa 80 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
25-10-2022 Đắc Lắc 37,Quảng Nam 64 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-10-2022 Phú Yên 94,Thừa Thiên Huế 80 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
23-10-2022 Khánh Hòa 86,Kon Tum 15 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-10-2022 Đà Nẵng 62,Đắc Nông 38,Quảng Ngãi 22 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-10-2022 Gia Lai 32,Ninh Thuận 24 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-10-2022 Bình Định 89,Quảng Bình 74,Quảng Trị 27 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
19-10-2022 Đà Nẵng 41,Khánh Hòa 77 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
18-10-2022 Đắc Lắc 48,Quảng Nam 83 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
17-10-2022 Phú Yên 51,Thừa Thiên Huế 50 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
16-10-2022 Khánh Hòa 94,Kon Tum 29 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-10-2022 Đà Nẵng 31,Đắc Nông 12,Quảng Ngãi 02 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-10-2022 Gia Lai 75,Ninh Thuận 69 Win Gia Lai,Ninh Thuận