NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
25-07-2021 Khánh Hòa 66-08,Kon Tum 60-20 Miss
24-07-2021 Đà Nẵng 03-59,Đắc Nông 64-84,Quảng Ngãi 79-86 Win Quảng Ngãi
23-07-2021 Gia Lai 22-33,Ninh Thuận 40-71 Win Gia Lai
22-07-2021 Bình Định 31-72,Quảng Bình 37-03,Quảng Trị 25-98 Miss
21-07-2021 Đà Nẵng 59-46,Khánh Hòa 16-02 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-07-2021 Đắc Lắc 33-71,Quảng Nam 21-12 Miss
19-07-2021 Phú Yên 76-57,Thừa Thiên Huế 82-21 Win Phú Yên
18-07-2021 Khánh Hòa 29-32,Kon Tum 90-81 Miss
17-07-2021 Đà Nẵng 91-66,Đắc Nông 60-58,Quảng Ngãi 87-58 Miss
16-07-2021 Gia Lai 38-02,Ninh Thuận 85-91 Win Ninh Thuận
15-07-2021 Bình Định 35-40,Quảng Bình 35-63,Quảng Trị 46-44 Win Quảng Bình,Quảng Trị
14-07-2021 Đà Nẵng 60-97,Khánh Hòa 63-09 Miss
13-07-2021 Đắc Lắc 15-07,Quảng Nam 69-83 Win Đắc Lắc
12-07-2021 Phú Yên 51-97,Thừa Thiên Huế 16-90 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-07-2021 Khánh Hòa 93-00,Kon Tum 36-25 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-07-2021 Đà Nẵng 35-79,Đắc Nông 04-70,Quảng Ngãi 50-07 Miss
09-07-2021 Gia Lai 06-69,Ninh Thuận 13-28 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-07-2021 Bình Định 38-77,Quảng Bình 47-77,Quảng Trị 30-23 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-07-2021 Đà Nẵng 44-20,Khánh Hòa 33-48 Miss
06-07-2021 Đắc Lắc 72-75,Quảng Nam 39-40 Miss
05-07-2021 Phú Yên 62-45,Thừa Thiên Huế 62-89 Win Thừa Thiên Huế
04-07-2021 Khánh Hòa 59-56,Kon Tum 39-21 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-07-2021 Đà Nẵng 38-91,Đắc Nông 25-81,Quảng Ngãi 54-63 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-07-2021 Gia Lai 18-43,Ninh Thuận 32-16 Win Ninh Thuận
01-07-2021 Bình Định 48-41,Quảng Bình 48-21,Quảng Trị 50-20 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-06-2021 Đà Nẵng 44-90,Khánh Hòa 25-46 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-06-2021 Đắc Lắc 83-27,Quảng Nam 51-82 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-06-2021 Phú Yên 22-32,Thừa Thiên Huế 50-28 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-06-2021 Khánh Hòa 14-27,Kon Tum 74-93 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-06-2021 Đà Nẵng 61-35,Đắc Nông 91-03,Quảng Ngãi 29-62 Miss
25-06-2021 Gia Lai 35-07,Ninh Thuận 05-62 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-06-2021 Bình Định 84-12,Quảng Bình 73-93,Quảng Trị 06-23 Win Bình Định
23-06-2021 Đà Nẵng 35-27,Khánh Hòa 52-00 Miss
22-06-2021 Đắc Lắc 81-08,Quảng Nam 03-04 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-06-2021 Phú Yên 74-09,Thừa Thiên Huế 94-22 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-06-2021 Khánh Hòa 11-79,Kon Tum 90-05 Miss
19-06-2021 Đà Nẵng 67-97,Đắc Nông 63-81,Quảng Ngãi 76-30 Win Đà Nẵng
18-06-2021 Gia Lai 96-58,Ninh Thuận 04-29 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-06-2021 Bình Định 62-37,Quảng Bình 42-91,Quảng Trị 54-21 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-06-2021 Đà Nẵng 79-99,Khánh Hòa 61-70 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa