NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
26-10-2020 Cà Mau 985-034,Hồ Chí Minh 014-470,Đồng Tháp 192-968 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-10-2020 Kiên Giang 941-493,Đà Lạt 837-979,Tiền Giang 707-553 Miss
24-10-2020 Hồ Chí Minh 818-173,Bình Phước 998-789,Hậu Giang 872-100,Long An 274-634 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-10-2020 Bình Dương 054-780,Trà Vinh 791-446,Vĩnh Long 195-267 Win Bình Dương
22-10-2020 An Giang 643-537,Tây Ninh 570-792,Binh Thuận 284-251 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-10-2020 Đồng Nai 934-782,Sóc Trăng 023-412,Cần Thơ 151-945 Miss
20-10-2020 Bạc Liêu 135-108,Bến Tre 583-025,Vũng Tàu 548-138 Win Bạc Liêu
19-10-2020 Cà Mau 729-753,Hồ Chí Minh 363-958,Đồng Tháp 931-846 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-10-2020 Kiên Giang 456-398,Đà Lạt 457-163,Tiền Giang 865-848 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-10-2020 Hồ Chí Minh 477-854,Bình Phước 395-490,Hậu Giang 313-080,Long An 062-384 Miss
16-10-2020 Bình Dương 543-716,Trà Vinh 997-889,Vĩnh Long 914-579 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-10-2020 An Giang 360-462,Tây Ninh 682-602,Binh Thuận 227-342 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-10-2020 Đồng Nai 232-492,Sóc Trăng 491-702,Cần Thơ 763-250 Miss
13-10-2020 Bạc Liêu 766-694,Bến Tre 222-382,Vũng Tàu 725-842 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-10-2020 Cà Mau 338-563,Hồ Chí Minh 022-424,Đồng Tháp 702-142 Win Cà Mau
11-10-2020 Kiên Giang 260-383,Đà Lạt 669-888,Tiền Giang 249-336 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-10-2020 Hồ Chí Minh 465-775,Bình Phước 913-987,Hậu Giang 185-937,Long An 247-458 Win Hồ Chí Minh
09-10-2020 Bình Dương 371-843,Trà Vinh 144-891,Vĩnh Long 006-254 Miss
08-10-2020 An Giang 371-155,Tây Ninh 006-706,Binh Thuận 144-980 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-10-2020 Đồng Nai 834-319,Sóc Trăng 009-144,Cần Thơ 035-779 Win Đồng Nai
06-10-2020 Bạc Liêu 768-747,Bến Tre 903-042,Vũng Tàu 397-467 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-10-2020 Cà Mau 149-465,Hồ Chí Minh 347-485,Đồng Tháp 282-901 Miss
04-10-2020 Kiên Giang 321-192,Đà Lạt 468-223,Tiền Giang 756-807 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-10-2020 Hồ Chí Minh 066-131,Bình Phước 584-348,Hậu Giang 776-223,Long An 248-934 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-10-2020 Bình Dương 550-572,Trà Vinh 727-154,Vĩnh Long 980-287 Miss
01-10-2020 An Giang 190-965,Tây Ninh 757-600,Binh Thuận 903-304 Win An Giang,Tây Ninh
30-09-2020 Đồng Nai 783-518,Sóc Trăng 308-151,Cần Thơ 566-563 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
29-09-2020 Bạc Liêu 874-877,Bến Tre 250-890,Vũng Tàu 662-567 Miss
28-09-2020 Cà Mau 970-431,Hồ Chí Minh 532-705,Đồng Tháp 547-364 Win Cà Mau
27-09-2020 Kiên Giang 950-357,Đà Lạt 403-213,Tiền Giang 193-475 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-09-2020 Hồ Chí Minh 768-420,Bình Phước 706-985,Hậu Giang 023-119,Long An 370-558 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
25-09-2020 Bình Dương 289-451,Trà Vinh 958-842,Vĩnh Long 386-987 Miss
24-09-2020 An Giang 715-345,Tây Ninh 940-912,Binh Thuận 487-679 Win An Giang
23-09-2020 Đồng Nai 497-683,Sóc Trăng 591-952,Cần Thơ 589-811 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
22-09-2020 Bạc Liêu 263-831,Bến Tre 421-864,Vũng Tàu 545-692 Miss
21-09-2020 Cà Mau 038-237,Hồ Chí Minh 596-704,Đồng Tháp 528-279 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-09-2020 Kiên Giang 362-006,Đà Lạt 117-429,Tiền Giang 795-693 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-09-2020 Hồ Chí Minh 137-924,Bình Phước 558-438,Hậu Giang 838-378,Long An 445-580 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-09-2020 Bình Dương 574-652,Trà Vinh 923-686,Vĩnh Long 916-863 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-09-2020 An Giang 471-379,Tây Ninh 433-116,Binh Thuận 936-313 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận