NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
02-12-2022 Gia Lai 88-22,Ninh Thuận 81-97 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-12-2022 Bình Định 27-66,Quảng Bình 29-65,Quảng Trị 97-06 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-11-2022 Đà Nẵng 87-52,Khánh Hòa 82-41 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-11-2022 Đắc Lắc 88-84,Quảng Nam 96-91 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-11-2022 Phú Yên 86-28,Thừa Thiên Huế 28-61 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-11-2022 Khánh Hòa 06-23,Kon Tum 09-06 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-11-2022 Đà Nẵng 87-35,Đắc Nông 08-59,Quảng Ngãi 36-72 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
25-11-2022 Gia Lai 56-72,Ninh Thuận 02-05 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-11-2022 Bình Định 20-52,Quảng Bình 43-45,Quảng Trị 06-76 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
23-11-2022 Đà Nẵng 12-10,Khánh Hòa 86-02 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
22-11-2022 Đắc Lắc 78-66,Quảng Nam 59-98 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-11-2022 Phú Yên 20-27,Thừa Thiên Huế 47-94 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-11-2022 Khánh Hòa 67-19,Kon Tum 86-74 Win Khánh Hòa,Kon Tum
19-11-2022 Đà Nẵng 68-48,Đắc Nông 72-28,Quảng Ngãi 53-31 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-11-2022 Gia Lai 46-29,Ninh Thuận 39-83 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-11-2022 Bình Định 05-72,Quảng Bình 06-17,Quảng Trị 99-23 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-11-2022 Đà Nẵng 51-23,Khánh Hòa 62-07 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-11-2022 Đắc Lắc 66-06,Quảng Nam 45-87 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-11-2022 Phú Yên 93-74,Thừa Thiên Huế 69-01 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-11-2022 Khánh Hòa 04-69,Kon Tum 54-21 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-11-2022 Đà Nẵng 25-87,Đắc Nông 71-52,Quảng Ngãi 12-11 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-11-2022 Gia Lai 12-79,Ninh Thuận 61-15 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-11-2022 Bình Định 77-49,Quảng Bình 43-70,Quảng Trị 72-61 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-11-2022 Đà Nẵng 52-58,Khánh Hòa 30-68 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-11-2022 Đắc Lắc 88-54,Quảng Nam 46-37 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-11-2022 Phú Yên 31-25,Thừa Thiên Huế 99-41 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-11-2022 Khánh Hòa 88-94,Kon Tum 38-74 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-11-2022 Đà Nẵng 20-99,Đắc Nông 82-57,Quảng Ngãi 62-71 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-11-2022 Gia Lai 07-61,Ninh Thuận 12-78 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-11-2022 Bình Định 81-70,Quảng Bình 36-13,Quảng Trị 56-71 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-11-2022 Đà Nẵng 43-75,Khánh Hòa 07-35 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
01-11-2022 Đắc Lắc 22-69,Quảng Nam 12-15 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
31-10-2022 Phú Yên 57-84,Thừa Thiên Huế 52-17 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
30-10-2022 Khánh Hòa 25-57,Kon Tum 36-78 Win Khánh Hòa,Kon Tum
29-10-2022 Đà Nẵng 54-72,Đắc Nông 59-89,Quảng Ngãi 74-64 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
28-10-2022 Gia Lai 56-76,Ninh Thuận 99-47 Win Gia Lai,Ninh Thuận
27-10-2022 Bình Định 17-32,Quảng Bình 66-46,Quảng Trị 51-50 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
26-10-2022 Đà Nẵng 20-35,Khánh Hòa 59-30 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
25-10-2022 Đắc Lắc 60-37,Quảng Nam 73-25 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-10-2022 Phú Yên 46-69,Thừa Thiên Huế 30-02 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
23-10-2022 Khánh Hòa 62-29,Kon Tum 97-34 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-10-2022 Đà Nẵng 52-85,Đắc Nông 45-21,Quảng Ngãi 72-22 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-10-2022 Gia Lai 75-26,Ninh Thuận 46-35 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-10-2022 Bình Định 19-24,Quảng Bình 81-05,Quảng Trị 22-29 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
19-10-2022 Đà Nẵng 93-51,Khánh Hòa 31-87 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
18-10-2022 Đắc Lắc 60-85,Quảng Nam 90-56 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
17-10-2022 Phú Yên 39-53,Thừa Thiên Huế 78-50 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
16-10-2022 Khánh Hòa 15-83,Kon Tum 34-17 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-10-2022 Đà Nẵng 01-24,Đắc Nông 30-62,Quảng Ngãi 68-62 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-10-2022 Gia Lai 19-02,Ninh Thuận 48-39 Win Gia Lai,Ninh Thuận