NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
10-08-2022 Đồng Nai 509-037,Sóc Trăng 622-229,Cần Thơ 474-784 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-08-2022 Bạc Liêu 536-923,Bến Tre 271-273,Vũng Tàu 405-968 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-08-2022 Cà Mau 868-713,Hồ Chí Minh 944-145,Đồng Tháp 888-216 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-08-2022 Kiên Giang 485-364,Đà Lạt 913-959,Tiền Giang 954-571 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-08-2022 Hồ Chí Minh 987-716,Bình Phước 808-461,Hậu Giang 472-920,Long An 441-665 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-08-2022 Bình Dương 390-562,Trà Vinh 828-687,Vĩnh Long 859-151 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-08-2022 An Giang 974-350,Tây Ninh 761-166,Binh Thuận 587-266 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-08-2022 Đồng Nai 869-484,Sóc Trăng 820-911,Cần Thơ 871-578 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-08-2022 Bạc Liêu 239-792,Bến Tre 132-264,Vũng Tàu 885-183 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-08-2022 Cà Mau 187-722,Hồ Chí Minh 788-992,Đồng Tháp 367-235 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-07-2022 Kiên Giang 052-314,Đà Lạt 002-187,Tiền Giang 884-325 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-07-2022 Hồ Chí Minh 133-951,Bình Phước 707-324,Hậu Giang 699-067,Long An 892-997 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-07-2022 Bình Dương 732-386,Trà Vinh 823-998,Vĩnh Long 978-324 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-07-2022 An Giang 448-704,Tây Ninh 312-643,Binh Thuận 526-777 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-07-2022 Đồng Nai 874-580,Sóc Trăng 440-729,Cần Thơ 085-526 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-07-2022 Bạc Liêu 110-107,Bến Tre 830-455,Vũng Tàu 310-508 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-07-2022 Cà Mau 307-518,Hồ Chí Minh 092-251,Đồng Tháp 915-469 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-07-2022 Kiên Giang 072-441,Đà Lạt 419-785,Tiền Giang 887-562 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-07-2022 Hồ Chí Minh 202-889,Bình Phước 707-254,Hậu Giang 729-994,Long An 757-486 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-07-2022 Bình Dương 693-258,Trà Vinh 837-385,Vĩnh Long 825-859 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-07-2022 An Giang 485-171,Tây Ninh 883-405,Binh Thuận 749-166 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-07-2022 Đồng Nai 298-866,Sóc Trăng 827-647,Cần Thơ 784-411 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-07-2022 Bạc Liêu 636-264,Bến Tre 270-727,Vũng Tàu 729-014 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-07-2022 Cà Mau 403-922,Hồ Chí Minh 652-678,Đồng Tháp 255-612 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-07-2022 Kiên Giang 557-232,Đà Lạt 881-045,Tiền Giang 797-034 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-07-2022 Hồ Chí Minh 435-916,Bình Phước 108-179,Hậu Giang 636-260,Long An 233-371 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-07-2022 Bình Dương 909-969,Trà Vinh 408-862,Vĩnh Long 030-762 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-07-2022 An Giang 068-979,Tây Ninh 136-676,Binh Thuận 013-504 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-07-2022 Đồng Nai 036-080,Sóc Trăng 731-070,Cần Thơ 384-633 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-07-2022 Bạc Liêu 969-635,Bến Tre 777-381,Vũng Tàu 471-262 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-07-2022 Cà Mau 860-862,Hồ Chí Minh 486-973,Đồng Tháp 043-010 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-07-2022 Kiên Giang 821-634,Đà Lạt 010-291,Tiền Giang 322-805 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-07-2022 Hồ Chí Minh 139-439,Bình Phước 461-582,Hậu Giang 312-452,Long An 119-469 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-07-2022 Bình Dương 752-101,Trà Vinh 078-899,Vĩnh Long 397-338 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-07-2022 An Giang 494-870,Tây Ninh 304-021,Binh Thuận 787-921 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-07-2022 Đồng Nai 226-665,Sóc Trăng 377-085,Cần Thơ 767-709 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-07-2022 Bạc Liêu 061-553,Bến Tre 064-316,Vũng Tàu 376-306 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-07-2022 Cà Mau 152-305,Hồ Chí Minh 311-659,Đồng Tháp 565-555 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-07-2022 Kiên Giang 308-365,Đà Lạt 995-067,Tiền Giang 571-710 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-07-2022 Hồ Chí Minh 053-494,Bình Phước 070-404,Hậu Giang 303-193,Long An 589-237 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-07-2022 Bình Dương 421-847,Trà Vinh 023-628,Vĩnh Long 354-578 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-06-2022 An Giang 373-172,Tây Ninh 346-256,Binh Thuận 137-430 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-06-2022 Đồng Nai 146-994,Sóc Trăng 232-318,Cần Thơ 057-337 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-06-2022 Bạc Liêu 121-311,Bến Tre 272-065,Vũng Tàu 340-857 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-06-2022 Cà Mau 604-400,Hồ Chí Minh 062-912,Đồng Tháp 175-279 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-06-2022 Kiên Giang 777-904,Đà Lạt 805-533,Tiền Giang 997-182 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-06-2022 Hồ Chí Minh 313-287,Bình Phước 703-234,Hậu Giang 130-294,Long An 826-378 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-06-2022 Bình Dương 205-101,Trà Vinh 916-254,Vĩnh Long 608-544 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-06-2022 An Giang 062-364,Tây Ninh 500-281,Binh Thuận 217-023 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-06-2022 Đồng Nai 145-722,Sóc Trăng 817-853,Cần Thơ 302-647 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-06-2022 Bạc Liêu 101-167,Bến Tre 192-582,Vũng Tàu 958-777 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-06-2022 Cà Mau 462-197,Hồ Chí Minh 559-507,Đồng Tháp 285-076 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-06-2022 Kiên Giang 543-215,Đà Lạt 882-825,Tiền Giang 304-184 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-06-2022 Hồ Chí Minh 297-025,Bình Phước 619-950,Hậu Giang 360-594,Long An 175-145 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-06-2022 Bình Dương 692-019,Trà Vinh 241-818,Vĩnh Long 326-304 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-06-2022 An Giang 384-503,Tây Ninh 584-742,Binh Thuận 006-090 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-06-2022 Đồng Nai 074-188,Sóc Trăng 772-737,Cần Thơ 138-165 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-06-2022 Bạc Liêu 903-309,Bến Tre 059-224,Vũng Tàu 456-144 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-06-2022 Cà Mau 792-836,Hồ Chí Minh 163-927,Đồng Tháp 338-854 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-06-2022 Kiên Giang 901-860,Đà Lạt 137-095,Tiền Giang 553-394 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-06-2022 Hồ Chí Minh 395-064,Bình Phước 051-926,Hậu Giang 064-752,Long An 914-122 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-06-2022 Bình Dương 438-621,Trà Vinh 375-019,Vĩnh Long 513-965 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-06-2022 An Giang 584-266,Tây Ninh 930-115,Binh Thuận 521-598 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-06-2022 Đồng Nai 738-185,Sóc Trăng 015-297,Cần Thơ 210-986 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-06-2022 Bạc Liêu 843-795,Bến Tre 777-126,Vũng Tàu 665-081 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-06-2022 Cà Mau 352-657,Hồ Chí Minh 705-438,Đồng Tháp 419-473 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-06-2022 Kiên Giang 671-019,Đà Lạt 847-209,Tiền Giang 764-171 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-06-2022 Hồ Chí Minh 435-780,Bình Phước 336-852,Hậu Giang 706-328,Long An 301-631 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-06-2022 Bình Dương 469-164,Trà Vinh 635-538,Vĩnh Long 747-258 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-06-2022 An Giang 832-150,Tây Ninh 770-847,Binh Thuận 170-006 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-06-2022 Đồng Nai 540-635,Sóc Trăng 361-476,Cần Thơ 281-177 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
31-05-2022 Bạc Liêu 905-487,Bến Tre 313-681,Vũng Tàu 475-949 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-05-2022 Cà Mau 244-260,Hồ Chí Minh 006-858,Đồng Tháp 406-488 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-05-2022 Kiên Giang 562-171,Đà Lạt 559-547,Tiền Giang 715-891 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-05-2022 Hồ Chí Minh 558-810,Bình Phước 422-391,Hậu Giang 925-534,Long An 124-061 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-05-2022 Bình Dương 153-994,Trà Vinh 852-019,Vĩnh Long 416-337 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-05-2022 An Giang 827-835,Tây Ninh 259-150,Binh Thuận 370-902 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-05-2022 Đồng Nai 750-866,Sóc Trăng 556-208,Cần Thơ 900-263 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-05-2022 Bạc Liêu 777-451,Bến Tre 125-176,Vũng Tàu 101-247 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-05-2022 Cà Mau 468-922,Hồ Chí Minh 345-495,Đồng Tháp 308-704 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-05-2022 Kiên Giang 405-104,Đà Lạt 770-168,Tiền Giang 255-702 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-05-2022 Hồ Chí Minh 098-840,Bình Phước 768-566,Hậu Giang 550-784,Long An 827-506 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-05-2022 Bình Dương 438-297,Trà Vinh 785-487,Vĩnh Long 502-232 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-05-2022 An Giang 760-709,Tây Ninh 195-156,Binh Thuận 069-181 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-05-2022 Đồng Nai 860-782,Sóc Trăng 365-054,Cần Thơ 224-303 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-05-2022 Bạc Liêu 046-666,Bến Tre 133-307,Vũng Tàu 942-467 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-05-2022 Cà Mau 554-300,Hồ Chí Minh 447-002,Đồng Tháp 468-054 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-05-2022 Kiên Giang 080-741,Đà Lạt 531-945,Tiền Giang 551-326 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-05-2022 Hồ Chí Minh 912-361,Bình Phước 330-353,Hậu Giang 753-549,Long An 348-904 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-05-2022 Bình Dương 851-426,Trà Vinh 861-969,Vĩnh Long 087-767 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long