NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
26-10-2020 Cà Mau 65-53-82,Hồ Chí Minh 37-41-95,Đồng Tháp 68-74-31 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-10-2020 Kiên Giang 34-65-59,Đà Lạt 74-12-08,Tiền Giang 85-80-88 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
24-10-2020 Hồ Chí Minh 21-29-45,Bình Phước 20-15-13,Hậu Giang 72-74-00,Long An 13-45-48 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-10-2020 Bình Dương 09-88-00,Trà Vinh 11-46-12,Vĩnh Long 14-73-89 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-10-2020 An Giang 06-61-74,Tây Ninh 70-74-59,Binh Thuận 77-86-65 Miss
21-10-2020 Đồng Nai 89-56-50,Sóc Trăng 12-10-07,Cần Thơ 51-08-87 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-10-2020 Bạc Liêu 90-64-77,Bến Tre 11-14-52,Vũng Tàu 93-08-60 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-10-2020 Cà Mau 75-81-82,Hồ Chí Minh 40-38-49,Đồng Tháp 38-58-36 Miss
18-10-2020 Kiên Giang 54-70-44,Đà Lạt 84-33-63,Tiền Giang 85-78-91 Win Kiên Giang
17-10-2020 Hồ Chí Minh 53-54-98,Bình Phước 60-58-37,Hậu Giang 66-95-88,Long An 73-74-13 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-10-2020 Bình Dương 43-21-70,Trà Vinh 41-35-83,Vĩnh Long 40-49-79 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-10-2020 An Giang 79-80-42,Tây Ninh 51-12-15,Binh Thuận 10-93-95 Miss
14-10-2020 Đồng Nai 97-62-03,Sóc Trăng 48-68-60,Cần Thơ 66-38-58 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-10-2020 Bạc Liêu 71-27-47,Bến Tre 18-06-41,Vũng Tàu 59-88-01 Miss
12-10-2020 Cà Mau 30-47-51,Hồ Chí Minh 12-75-05,Đồng Tháp 06-44-49 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-10-2020 Kiên Giang 13-47-41,Đà Lạt 93-02-07,Tiền Giang 85-18-29 Win Kiên Giang
10-10-2020 Hồ Chí Minh 96-47-25,Bình Phước 42-05-28,Hậu Giang 73-70-11,Long An 70-45-29 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-10-2020 Bình Dương 90-64-28,Trà Vinh 47-88-65,Vĩnh Long 07-03-94 Miss
08-10-2020 An Giang 55-90-63,Tây Ninh 42-94-03,Binh Thuận 31-61-02 Miss
07-10-2020 Đồng Nai 30-19-43,Sóc Trăng 64-09-02,Cần Thơ 86-83-08 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-10-2020 Bạc Liêu 47-44-31,Bến Tre 32-62-97,Vũng Tàu 46-16-38 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-10-2020 Cà Mau 87-60-21,Hồ Chí Minh 85-76-34,Đồng Tháp 07-75-77 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-10-2020 Kiên Giang 88-58-90,Đà Lạt 48-86-13,Tiền Giang 71-82-07 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-10-2020 Hồ Chí Minh 04-31-66,Bình Phước 34-32-71,Hậu Giang 23-79-12,Long An 32-34-70 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-10-2020 Bình Dương 25-10-09,Trà Vinh 37-04-98,Vĩnh Long 54-39-90 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-10-2020 An Giang 46-64-20,Tây Ninh 11-45-33,Binh Thuận 53-99-66 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-09-2020 Đồng Nai 01-86-35,Sóc Trăng 07-69-48,Cần Thơ 20-36-97 Miss
29-09-2020 Bạc Liêu 77-34-74,Bến Tre 41-83-64,Vũng Tàu 20-94-96 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-09-2020 Cà Mau 87-37-27,Hồ Chí Minh 14-88-45,Đồng Tháp 16-68-33 Miss
27-09-2020 Kiên Giang 70-26-60,Đà Lạt 54-10-94,Tiền Giang 40-93-53 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-09-2020 Hồ Chí Minh 73-63-68,Bình Phước 06-48-27,Hậu Giang 39-69-20,Long An 91-65-93 Win Hồ Chí Minh
25-09-2020 Bình Dương 51-16-95,Trà Vinh 48-68-42,Vĩnh Long 08-87-30 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-09-2020 An Giang 66-68-72,Tây Ninh 13-20-86,Binh Thuận 67-63-38 Win An Giang
23-09-2020 Đồng Nai 33-25-43,Sóc Trăng 55-16-91,Cần Thơ 98-63-84 Miss
22-09-2020 Bạc Liêu 70-57-02,Bến Tre 42-13-57,Vũng Tàu 56-17-53 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-09-2020 Cà Mau 81-10-82,Hồ Chí Minh 46-04-08,Đồng Tháp 62-12-52 Miss
20-09-2020 Kiên Giang 19-45-67,Đà Lạt 67-55-17,Tiền Giang 93-19-71 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-09-2020 Hồ Chí Minh 55-07-60,Bình Phước 88-45-51,Hậu Giang 43-03-07,Long An 51-45-20 Win Hồ Chí Minh
18-09-2020 Bình Dương 52-74-98,Trà Vinh 70-94-54,Vĩnh Long 41-16-09 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-09-2020 An Giang 33-04-51,Tây Ninh 30-29-00,Binh Thuận 04-83-05 Miss