NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
29-06-2022 Đồng Nai 82-94-76,Sóc Trăng 32-09-55,Cần Thơ 37-40-22 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-06-2022 Bạc Liêu 75-89-31,Bến Tre 90-64-27,Vũng Tàu 40-14-05 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-06-2022 Cà Mau 10-80-23,Hồ Chí Minh 71-83-46,Đồng Tháp 75-79-60 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-06-2022 Kiên Giang 51-37-24,Đà Lạt 33-94-34,Tiền Giang 97-69-45 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-06-2022 Hồ Chí Minh 68-84-17,Bình Phước 80-81-72,Hậu Giang 91-30-77,Long An 13-35-45 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-06-2022 Bình Dương 88-86-22,Trà Vinh 54-83-55,Vĩnh Long 65-06-78 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-06-2022 An Giang 56-39-62,Tây Ninh 84-21-66,Binh Thuận 09-53-72 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-06-2022 Đồng Nai 43-56-99,Sóc Trăng 10-93-28,Cần Thơ 26-00-94 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-06-2022 Bạc Liêu 94-17-01,Bến Tre 61-11-78,Vũng Tàu 50-90-81 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-06-2022 Cà Mau 29-09-44,Hồ Chí Minh 52-40-59,Đồng Tháp 05-75-78 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-06-2022 Kiên Giang 39-80-78,Đà Lạt 51-22-65,Tiền Giang 35-65-62 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-06-2022 Hồ Chí Minh 40-45-00,Bình Phước 36-65-49,Hậu Giang 49-96-05,Long An 31-13-55 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-06-2022 Bình Dương 49-99-58,Trà Vinh 58-62-72,Vĩnh Long 92-37-08 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-06-2022 An Giang 50-41-46,Tây Ninh 45-66-80,Binh Thuận 84-55-20 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-06-2022 Đồng Nai 74-34-99,Sóc Trăng 60-39-73,Cần Thơ 72-45-93 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-06-2022 Bạc Liêu 85-14-96,Bến Tre 52-24-65,Vũng Tàu 43-29-65 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-06-2022 Cà Mau 28-17-77,Hồ Chí Minh 44-58-20,Đồng Tháp 80-16-12 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-06-2022 Kiên Giang 76-92-77,Đà Lạt 70-56-14,Tiền Giang 59-67-38 Win Đà Lạt,Tiền Giang
11-06-2022 Hồ Chí Minh 22-03-27,Bình Phước 54-12-58,Hậu Giang 90-52-94,Long An 74-15-87 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-06-2022 Bình Dương 43-08-93,Trà Vinh 19-49-40,Vĩnh Long 62-13-96 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-06-2022 An Giang 19-91-38,Tây Ninh 33-68-63,Binh Thuận 70-71-22 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-06-2022 Đồng Nai 54-68-38,Sóc Trăng 91-10-66,Cần Thơ 12-31-06 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-06-2022 Bạc Liêu 23-48-00,Bến Tre 09-77-26,Vũng Tàu 32-55-69 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-06-2022 Cà Mau 99-13-24,Hồ Chí Minh 23-05-82,Đồng Tháp 87-23-85 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-06-2022 Kiên Giang 19-71-31,Đà Lạt 36-14-83,Tiền Giang 66-12-71 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-06-2022 Hồ Chí Minh 79-53-48,Bình Phước 70-28-31,Hậu Giang 28-49-06,Long An 40-19-51 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-06-2022 Bình Dương 37-34-64,Trà Vinh 75-35-36,Vĩnh Long 26-37-62 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-06-2022 An Giang 02-79-50,Tây Ninh 16-96-05,Binh Thuận 18-71-92 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-06-2022 Đồng Nai 67-16-11,Sóc Trăng 22-81-24,Cần Thơ 54-30-10 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
31-05-2022 Bạc Liêu 39-51-10,Bến Tre 73-10-35,Vũng Tàu 43-39-68 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-05-2022 Cà Mau 89-92-60,Hồ Chí Minh 72-20-55,Đồng Tháp 70-28-27 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-05-2022 Kiên Giang 70-38-25,Đà Lạt 82-37-35,Tiền Giang 28-57-50 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-05-2022 Hồ Chí Minh 15-45-04,Bình Phước 28-63-80,Hậu Giang 63-83-65,Long An 00-44-88 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-05-2022 Bình Dương 89-99-93,Trà Vinh 07-58-94,Vĩnh Long 16-37-26 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-05-2022 An Giang 06-27-05,Tây Ninh 55-67-17,Binh Thuận 44-50-83 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-05-2022 Đồng Nai 67-51-00,Sóc Trăng 07-54-09,Cần Thơ 64-17-00 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-05-2022 Bạc Liêu 90-38-52,Bến Tre 76-54-25,Vũng Tàu 02-19-61 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-05-2022 Cà Mau 35-43-29,Hồ Chí Minh 95-19-30,Đồng Tháp 98-26-41 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-05-2022 Kiên Giang 22-04-72,Đà Lạt 53-83-61,Tiền Giang 15-28-69 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-05-2022 Hồ Chí Minh 97-27-89,Bình Phước 68-99-72,Hậu Giang 25-52-80,Long An 19-85-74 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An