NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
30-09-2022 Gia Lai 113,Ninh Thuận 156 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-09-2022 Bình Định 167,Quảng Bình 635,Quảng Trị 229 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-09-2022 Đà Nẵng 961,Khánh Hòa 474 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
27-09-2022 Đắc Lắc 419,Quảng Nam 462 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-09-2022 Phú Yên 707,Thừa Thiên Huế 681 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-09-2022 Khánh Hòa 623,Kon Tum 073 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-09-2022 Đà Nẵng 079,Đắc Nông 092,Quảng Ngãi 574 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-09-2022 Gia Lai 994,Ninh Thuận 571 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-09-2022 Bình Định 944,Quảng Bình 904,Quảng Trị 860 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-09-2022 Đà Nẵng 072,Khánh Hòa 050 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-09-2022 Đắc Lắc 743,Quảng Nam 595 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-09-2022 Phú Yên 273,Thừa Thiên Huế 980 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-09-2022 Khánh Hòa 708,Kon Tum 186 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-09-2022 Đà Nẵng 459,Đắc Nông 166,Quảng Ngãi 859 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-09-2022 Gia Lai 813,Ninh Thuận 314 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-09-2022 Bình Định 237,Quảng Bình 855,Quảng Trị 861 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-09-2022 Đà Nẵng 551,Khánh Hòa 790 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
13-09-2022 Đắc Lắc 482,Quảng Nam 591 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-09-2022 Phú Yên 528,Thừa Thiên Huế 829 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-09-2022 Khánh Hòa 525,Kon Tum 411 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-09-2022 Đà Nẵng 980,Đắc Nông 796,Quảng Ngãi 600 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-09-2022 Gia Lai 531,Ninh Thuận 240 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-09-2022 Bình Định 732,Quảng Bình 930,Quảng Trị 392 Miss
07-09-2022 Đà Nẵng 616,Khánh Hòa 242 Miss
06-09-2022 Đắc Lắc 332,Quảng Nam 326 Miss
05-09-2022 Phú Yên 848,Thừa Thiên Huế 558 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-09-2022 Khánh Hòa 076,Kon Tum 422 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-09-2022 Đà Nẵng 936,Đắc Nông 707,Quảng Ngãi 857 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-09-2022 Gia Lai 290,Ninh Thuận 488 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-09-2022 Bình Định 403,Quảng Bình 381,Quảng Trị 898 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
31-08-2022 Đà Nẵng 253,Khánh Hòa 387 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-08-2022 Đắc Lắc 484,Quảng Nam 132 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-08-2022 Phú Yên 495,Thừa Thiên Huế 086 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-08-2022 Khánh Hòa 724,Kon Tum 193 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-08-2022 Đà Nẵng 715,Đắc Nông 261,Quảng Ngãi 119 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-08-2022 Win
23-08-2022 Đắc Lắc 458,Quảng Nam 714 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-08-2022 Phú Yên 595,Thừa Thiên Huế 404 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-08-2022 Khánh Hòa 041,Kon Tum 395 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-08-2022 Đà Nẵng 834,Đắc Nông 117,Quảng Ngãi 019 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-08-2022 Gia Lai 036,Ninh Thuận 324 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-08-2022 Bình Định 406,Quảng Bình 691,Quảng Trị 392 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
17-08-2022 Đà Nẵng 704,Khánh Hòa 571 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
16-08-2022 Đắc Lắc 187,Quảng Nam 024 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
15-08-2022 Phú Yên 207,Thừa Thiên Huế 134 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
14-08-2022 Khánh Hòa 170,Kon Tum 231 Win Khánh Hòa,Kon Tum
13-08-2022 Đà Nẵng 387,Đắc Nông 370,Quảng Ngãi 833 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
12-08-2022 Gia Lai 952,Ninh Thuận 895 Win Gia Lai,Ninh Thuận
11-08-2022 Bình Định 656,Quảng Bình 769,Quảng Trị 366 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
10-08-2022 Đà Nẵng 517,Khánh Hòa 623 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa