NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
23-09-2021 Bình Định 812,Quảng Bình 570,Quảng Trị 910 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-09-2021 Đà Nẵng 508,Khánh Hòa 117 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-09-2021 Đắc Lắc 782,Quảng Nam 964 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-09-2021 Phú Yên 388,Thừa Thiên Huế 142 Win Phú Yên
19-09-2021 Khánh Hòa 129,Kon Tum 512 Miss
18-09-2021 Đà Nẵng 676,Đắc Nông 199,Quảng Ngãi 827 Miss
17-09-2021 Gia Lai 898,Ninh Thuận 607 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-09-2021 Bình Định 551,Quảng Bình 521,Quảng Trị 991 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-09-2021 Đà Nẵng 010,Khánh Hòa 891 Miss
14-09-2021 Đắc Lắc 752,Quảng Nam 212 Win Đắc Lắc
13-09-2021 Phú Yên 217,Thừa Thiên Huế 912 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-09-2021 Khánh Hòa 190,Kon Tum 912 Win Khánh Hòa
11-09-2021 Đà Nẵng 324,Đắc Nông 413,Quảng Ngãi 546 Miss
10-09-2021 Gia Lai 223,Ninh Thuận 273 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-09-2021 Bình Định 657,Quảng Bình 578,Quảng Trị 983 Win Bình Định
08-09-2021 Đà Nẵng 990,Khánh Hòa 581 Miss
07-09-2021 Đắc Lắc 147,Quảng Nam 671 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-09-2021 Phú Yên 157,Thừa Thiên Huế 012 Miss
05-09-2021 Khánh Hòa 215,Kon Tum 304 Win Khánh Hòa,Kon Tum
04-09-2021 Đà Nẵng 041,Đắc Nông 223 Win Đà Nẵng
03-09-2021 Gia Lai 277,Ninh Thuận 712 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-09-2021 Bình Định 549,Quảng Bình 018,Quảng Trị 548 Miss
01-09-2021 Đà Nẵng 082,Khánh Hòa 547 Miss
31-08-2021 Đắc Lắc 383,Quảng Nam 232 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-08-2021 Phú Yên 525,Thừa Thiên Huế 556 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-08-2021 Khánh Hòa 525,Kon Tum 479 Win Kon Tum
28-08-2021 Đà Nẵng 883,Đắc Nông 239,Quảng Ngãi 251 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-08-2021 Gia Lai 335,Ninh Thuận 301 Miss
26-08-2021 Bình Định 122,Quảng Bình 134,Quảng Trị 934 Miss
25-08-2021 Đà Nẵng 938,Khánh Hòa 201 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-08-2021 Đắc Lắc 190,Quảng Nam 246 Win Đắc Lắc
23-08-2021 Phú Yên 361,Thừa Thiên Huế 898 Miss
22-08-2021 Khánh Hòa 792,Kon Tum 533 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-08-2021 Đắc Nông 116,Quảng Ngãi 070 Miss
20-08-2021 Gia Lai 146,Ninh Thuận 112 Win Gia Lai
19-08-2021 Bình Định 975,Quảng Bình 642,Quảng Trị 468 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-08-2021 Đà Nẵng 079,Khánh Hòa 362 Miss
17-08-2021 Đắc Lắc 674,Quảng Nam 010 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-08-2021 Phú Yên 948,Thừa Thiên Huế 912 Win Phú Yên
15-08-2021 Khánh Hòa 125,Kon Tum 012 Miss
14-08-2021 Đà Nẵng 964,Đắc Nông 392,Quảng Ngãi 073 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-08-2021 Gia Lai 897,Ninh Thuận 134 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-08-2021 Bình Định 314,Quảng Bình 062,Quảng Trị 350 Miss
11-08-2021 Đà Nẵng 079,Khánh Hòa 362 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-08-2021 Đắc Lắc 701,Quảng Nam 652 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-08-2021 Phú Yên 450,Thừa Thiên Huế 188 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-08-2021 Gia Lai 751 Win Gia Lai
05-08-2021 Bình Định 534,Quảng Bình 040,Quảng Trị 192 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
03-08-2021 Quảng Nam 493 Win Quảng Nam
30-07-2021 Gia Lai 790,Ninh Thuận 997 Win Gia Lai,Ninh Thuận