NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
18-04-2021 Kiên Giang 57-49-85,Đà Lạt 36-92-48,Tiền Giang 70-48-57 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-04-2021 Hồ Chí Minh 89-92-42,Bình Phước 09-31-11,Hậu Giang 42-47-14,Long An 15-44-37 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-04-2021 Bình Dương 59-67-62,Trà Vinh 17-69-99,Vĩnh Long 82-02-67 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-04-2021 An Giang 91-82-03,Tây Ninh 95-16-48,Binh Thuận 44-32-04 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-04-2021 Đồng Nai 11-35-74,Sóc Trăng 64-12-00,Cần Thơ 69-07-18 Miss
13-04-2021 Bạc Liêu 06-15-16,Bến Tre 43-97-90,Vũng Tàu 08-68-27 Win Bạc Liêu
12-04-2021 Cà Mau 08-63-45,Hồ Chí Minh 06-65-20,Đồng Tháp 10-65-86 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-04-2021 Kiên Giang 79-70-15,Đà Lạt 18-00-57,Tiền Giang 62-47-78 Miss
10-04-2021 Hồ Chí Minh 69-11-35,Bình Phước 79-26-10,Hậu Giang 93-73-06,Long An 45-15-96 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-04-2021 Bình Dương 07-63-22,Trà Vinh 01-49-94,Vĩnh Long 66-59-83 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-04-2021 An Giang 70-96-61,Tây Ninh 89-79-16,Binh Thuận 15-91-75 Miss
07-04-2021 Đồng Nai 19-30-94,Sóc Trăng 12-64-70,Cần Thơ 72-89-32 Win Đồng Nai
06-04-2021 Bạc Liêu 87-77-76,Bến Tre 33-65-36,Vũng Tàu 79-08-69 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-04-2021 Cà Mau 93-51-58,Hồ Chí Minh 54-56-28,Đồng Tháp 39-18-44 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-04-2021 Kiên Giang 01-79-13,Đà Lạt 61-46-70,Tiền Giang 81-67-93 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-04-2021 Hồ Chí Minh 85-49-92,Bình Phước 28-02-31,Hậu Giang 29-96-57,Long An 80-01-07 Miss
02-04-2021 Bình Dương 82-07-11,Trà Vinh 81-82-89,Vĩnh Long 34-50-17 Win Bình Dương
01-04-2021 An Giang 51-52-46,Tây Ninh 14-22-71,Binh Thuận 48-88-92 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
31-03-2021 Đồng Nai 45-47-18,Sóc Trăng 01-66-27,Cần Thơ 76-33-77 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-03-2021 Bạc Liêu 75-92-08,Bến Tre 96-38-66,Vũng Tàu 31-30-56 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-03-2021 Cà Mau 56-21-14,Hồ Chí Minh 78-69-85,Đồng Tháp 52-80-88 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-03-2021 Kiên Giang 00-20-51,Đà Lạt 02-84-44,Tiền Giang 77-83-58 Miss
27-03-2021 Hồ Chí Minh 18-62-61,Bình Phước 50-67-19,Hậu Giang 74-64-44,Long An 39-10-51 Win Hồ Chí Minh
26-03-2021 Bình Dương 61-69-07,Trà Vinh 90-48-82,Vĩnh Long 32-37-26 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-03-2021 An Giang 79-89-23,Tây Ninh 08-80-47,Binh Thuận 42-43-73 Miss
24-03-2021 Đồng Nai 83-62-73,Sóc Trăng 51-79-47,Cần Thơ 97-56-83 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-03-2021 Bạc Liêu 34-29-84,Bến Tre 06-16-95,Vũng Tàu 83-02-67 Miss
22-03-2021 Cà Mau 05-20-87,Hồ Chí Minh 90-26-09,Đồng Tháp 30-29-34 Win Cà Mau
21-03-2021 Kiên Giang 37-19-83,Đà Lạt 41-06-68,Tiền Giang 51-58-95 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-03-2021 Hồ Chí Minh 53-73-34,Bình Phước 72-75-30,Hậu Giang 40-43-25,Long An 62-44-87 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-03-2021 Bình Dương 85-03-70,Trà Vinh 10-25-50,Vĩnh Long 27-83-11 Miss
18-03-2021 An Giang 11-18-64,Tây Ninh 38-49-20,Binh Thuận 37-32-29 Miss
17-03-2021 Đồng Nai 13-64-08,Sóc Trăng 02-51-24,Cần Thơ 79-82-54 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-03-2021 Bạc Liêu 36-60-34,Bến Tre 77-51-94,Vũng Tàu 31-43-81 Miss
15-03-2021 Cà Mau 67-78-00,Hồ Chí Minh 63-24-37,Đồng Tháp 19-41-51 Win Cà Mau
14-03-2021 Kiên Giang 05-40-31,Đà Lạt 68-93-30,Tiền Giang 15-34-53 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-03-2021 Hồ Chí Minh 65-36-06,Bình Phước 50-93-51,Hậu Giang 70-14-18,Long An 89-80-48 Miss
12-03-2021 Bình Dương 99-01-11,Trà Vinh 91-80-07,Vĩnh Long 00-42-01 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
11-03-2021 An Giang 17-71-40,Tây Ninh 84-36-21,Binh Thuận 88-44-16 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
10-03-2021 Đồng Nai 66-10-95,Sóc Trăng 00-40-33,Cần Thơ 75-53-37 Miss