NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
26-10-2020 Cà Mau 85-78-17,Hồ Chí Minh 70-47-93,Đồng Tháp 00-93-92 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-10-2020 Kiên Giang 32-84-13,Đà Lạt 88-74-78,Tiền Giang 71-56-27 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
24-10-2020 Hồ Chí Minh 51-18-65,Bình Phước 30-87-98,Hậu Giang 03-15-05,Long An 30-07-48 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-10-2020 Bình Dương 87-61-80,Trà Vinh 58-73-38,Vĩnh Long 74-11-89 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-10-2020 An Giang 06-44-43,Tây Ninh 59-92-70,Binh Thuận 86-76-02 Miss
21-10-2020 Đồng Nai 16-53-99,Sóc Trăng 47-00-03,Cần Thơ 24-87-59 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-10-2020 Bạc Liêu 35-08-64,Bến Tre 43-25-92,Vũng Tàu 87-71-66 Win Bạc Liêu
19-10-2020 Cà Mau 29-20-90,Hồ Chí Minh 19-51-02,Đồng Tháp 35-22-55 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-10-2020 Kiên Giang 94-41-11,Đà Lạt 26-37-02,Tiền Giang 12-79-70 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-10-2020 Hồ Chí Minh 35-77-66,Bình Phước 11-86-24,Hậu Giang 88-66-52,Long An 20-99-49 Miss
16-10-2020 Bình Dương 69-31-20,Trà Vinh 04-83-64,Vĩnh Long 59-94-89 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-10-2020 An Giang 60-48-29,Tây Ninh 85-40-88,Binh Thuận 73-27-88 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-10-2020 Đồng Nai 74-03-01,Sóc Trăng 20-27-48,Cần Thơ 51-05-58 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-10-2020 Bạc Liêu 69-12-37,Bến Tre 92-21-42,Vũng Tàu 66-81-24 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-10-2020 Cà Mau 91-30-23,Hồ Chí Minh 08-54-98,Đồng Tháp 31-61-62 Miss
11-10-2020 Kiên Giang 53-71-02,Đà Lạt 13-63-60,Tiền Giang 86-17-93 Win Kiên Giang
10-10-2020 Hồ Chí Minh 75-02-25,Bình Phước 05-78-86,Hậu Giang 49-66-37,Long An 45-11-23 Miss
09-10-2020 Bình Dương 85-28-90,Trà Vinh 64-44-18,Vĩnh Long 45-42-21 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-10-2020 An Giang 58-54-09,Tây Ninh 14-03-60,Binh Thuận 21-03-80 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-10-2020 Đồng Nai 82-05-30,Sóc Trăng 64-48-85,Cần Thơ 41-00-08 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-10-2020 Bạc Liêu 68-71-87,Bến Tre 26-18-21,Vũng Tàu 51-38-61 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-10-2020 Cà Mau 95-99-24,Hồ Chí Minh 34-38-87,Đồng Tháp 19-67-12 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-10-2020 Kiên Giang 43-79-98,Đà Lạt 54-72-36,Tiền Giang 56-32-02 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-10-2020 Hồ Chí Minh 94-04-16,Bình Phước 36-07-48,Hậu Giang 05-00-69,Long An 61-34-05 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-10-2020 Bình Dương 98-32-94,Trà Vinh 60-83-92,Vĩnh Long 54-22-81 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-10-2020 An Giang 65-02-98,Tây Ninh 60-90-00,Binh Thuận 03-58-01 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-09-2020 Đồng Nai 49-27-30,Sóc Trăng 51-41-97,Cần Thơ 77-46-76 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
29-09-2020 Bạc Liêu 15-50-90,Bến Tre 17-43-77,Vũng Tàu 51-40-07 Miss
28-09-2020 Cà Mau 80-38-93,Hồ Chí Minh 95-99-56,Đồng Tháp 72-43-42 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
27-09-2020 Kiên Giang 34-60-40,Đà Lạt 21-63-80,Tiền Giang 51-53-37 Win Kiên Giang
26-09-2020 Hồ Chí Minh 80-60-15,Bình Phước 27-30-09,Hậu Giang 81-31-09,Long An 70-41-20 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
25-09-2020 Bình Dương 24-95-89,Trà Vinh 67-21-42,Vĩnh Long 98-68-32 Miss
24-09-2020 An Giang 57-23-45,Tây Ninh 20-75-93,Binh Thuận 36-68-67 Win An Giang
23-09-2020 Đồng Nai 25-34-33,Sóc Trăng 03-47-35,Cần Thơ 91-63-09 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
22-09-2020 Bạc Liêu 89-23-81,Bến Tre 31-13-63,Vũng Tàu 17-74-89 Miss
21-09-2020 Cà Mau 01-12-37,Hồ Chí Minh 47-95-77,Đồng Tháp 16-41-75 Miss
20-09-2020 Kiên Giang 73-19-23,Đà Lạt 29-58-07,Tiền Giang 19-50-41 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-09-2020 Hồ Chí Minh 15-99-24,Bình Phước 99-56-59,Hậu Giang 14-43-03,Long An 07-25-02 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-09-2020 Bình Dương 88-61-51,Trà Vinh 74-94-16,Vĩnh Long 25-91-69 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-09-2020 An Giang 43-50-63,Tây Ninh 90-79-33,Binh Thuận 81-02-41 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận