NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
10-08-2022 Đồng Nai 81-20-94,Sóc Trăng 24-89-87,Cần Thơ 15-97-67 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-08-2022 Bạc Liêu 83-19-85,Bến Tre 66-67-46,Vũng Tàu 35-14-87 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-08-2022 Cà Mau 05-29-13,Hồ Chí Minh 04-91-50,Đồng Tháp 30-66-88 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-08-2022 Kiên Giang 11-24-53,Đà Lạt 89-13-46,Tiền Giang 95-11-42 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-08-2022 Hồ Chí Minh 76-92-37,Bình Phước 58-18-67,Hậu Giang 91-45-44,Long An 05-83-90 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước
05-08-2022 Bình Dương 62-71-55,Trà Vinh 53-42-75,Vĩnh Long 07-87-99 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-08-2022 An Giang 79-77-25,Tây Ninh 51-17-89,Binh Thuận 47-17-29 Win Binh Thuận
03-08-2022 Đồng Nai 54-56-35,Sóc Trăng 01-94-15,Cần Thơ 10-77-66 Win Cần Thơ
02-08-2022 Bạc Liêu 98-92-89,Bến Tre 03-73-13,Vũng Tàu 99-15-67 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-08-2022 Cà Mau 50-89-32,Hồ Chí Minh 87-79-02,Đồng Tháp 17-70-19 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-07-2022 Kiên Giang 50-52-42,Đà Lạt 61-24-48,Tiền Giang 52-10-01 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-07-2022 Hồ Chí Minh 15-68-56,Bình Phước 30-64-07,Hậu Giang 37-42-52,Long An 87-92-50 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-07-2022 Bình Dương 25-72-97,Trà Vinh 23-92-85,Vĩnh Long 69-70-48 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-07-2022 An Giang 04-22-48,Tây Ninh 51-47-83,Binh Thuận 71-32-66 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-07-2022 Đồng Nai 50-70-80,Sóc Trăng 25-18-97,Cần Thơ 97-91-49 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-07-2022 Bạc Liêu 87-38-10,Bến Tre 54-51-70,Vũng Tàu 14-22-33 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-07-2022 Cà Mau 34-01-27,Hồ Chí Minh 49-08-51,Đồng Tháp 53-50-26 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-07-2022 Kiên Giang 41-37-59,Đà Lạt 07-09-06,Tiền Giang 58-24-80 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-07-2022 Hồ Chí Minh 43-92-97,Bình Phước 61-42-29,Hậu Giang 70-07-94,Long An 65-63-91 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-07-2022 Bình Dương 12-79-97,Trà Vinh 33-09-82,Vĩnh Long 53-42-58 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-07-2022 An Giang 20-07-83,Tây Ninh 27-60-86,Binh Thuận 68-10-31 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-07-2022 Đồng Nai 28-62-32,Sóc Trăng 42-78-88,Cần Thơ 34-76-65 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-07-2022 Bạc Liêu 21-36-75,Bến Tre 67-74-42,Vũng Tàu 09-00-76 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-07-2022 Cà Mau 22-18-66,Hồ Chí Minh 24-33-07,Đồng Tháp 69-55-19 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-07-2022 Kiên Giang 74-70-35,Đà Lạt 85-31-89,Tiền Giang 36-18-24 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-07-2022 Hồ Chí Minh 80-14-58,Bình Phước 88-98-02,Hậu Giang 11-30-05,Long An 62-58-33 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-07-2022 Bình Dương 57-85-69,Trà Vinh 21-56-13,Vĩnh Long 91-01-13 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-07-2022 An Giang 95-36-31,Tây Ninh 79-81-36,Binh Thuận 84-08-07 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-07-2022 Đồng Nai 48-86-36,Sóc Trăng 76-51-16,Cần Thơ 02-80-72 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-07-2022 Bạc Liêu 69-20-41,Bến Tre 10-41-81,Vũng Tàu 33-11-63 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-07-2022 Cà Mau 84-23-62,Hồ Chí Minh 73-54-36,Đồng Tháp 24-49-97 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-07-2022 Kiên Giang 84-49-21,Đà Lạt 10-59-50,Tiền Giang 88-38-86 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-07-2022 Hồ Chí Minh 18-03-56,Bình Phước 84-80-26,Hậu Giang 36-88-12,Long An 56-41-32 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-07-2022 Bình Dương 93-23-43,Trà Vinh 68-62-01,Vĩnh Long 24-35-20 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-07-2022 An Giang 79-00-28,Tây Ninh 88-90-04,Binh Thuận 65-66-63 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-07-2022 Đồng Nai 11-65-47,Sóc Trăng 10-68-30,Cần Thơ 37-30-67 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-07-2022 Bạc Liêu 44-84-53,Bến Tre 33-73-61,Vũng Tàu 41-13-73 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-07-2022 Cà Mau 58-09-75,Hồ Chí Minh 64-29-82,Đồng Tháp 54-49-29 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-07-2022 Kiên Giang 48-08-98,Đà Lạt 55-67-88,Tiền Giang 43-28-10 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-07-2022 Hồ Chí Minh 94-68-60,Bình Phước 13-33-31,Hậu Giang 41-08-61,Long An 37-50-19 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An