NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-05-2022 Bình Dương 79-74-36,Trà Vinh 54-07-61,Vĩnh Long 07-48-02 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-05-2022 An Giang 09-10-24,Tây Ninh 17-39-89,Binh Thuận 50-33-44 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-05-2022 Đồng Nai 32-66-67,Sóc Trăng 95-40-09,Cần Thơ 28-15-92 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-05-2022 Bạc Liêu 51-29-88,Bến Tre 54-76-83,Vũng Tàu 01-02-76 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-05-2022 Cà Mau 79-01-19,Hồ Chí Minh 57-56-19,Đồng Tháp 16-98-21 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-05-2022 Kiên Giang 01-89-70,Đà Lạt 27-08-16,Tiền Giang 15-07-77 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-05-2022 Hồ Chí Minh 40-16-98,Bình Phước 28-95-66,Hậu Giang 50-48-87,Long An 78-96-74 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-05-2022 Bình Dương 71-12-77,Trà Vinh 63-34-87,Vĩnh Long 02-20-31 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-05-2022 An Giang 18-09-17,Tây Ninh 28-58-83,Binh Thuận 82-38-88 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-05-2022 Đồng Nai 82-40-95,Sóc Trăng 39-24-18,Cần Thơ 81-24-05 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-05-2022 Bạc Liêu 63-21-84,Bến Tre 40-90-26,Vũng Tàu 67-26-87 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-05-2022 Cà Mau 07-36-72,Hồ Chí Minh 18-22-20,Đồng Tháp 90-18-54 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-05-2022 Kiên Giang 93-54-17,Đà Lạt 64-27-24,Tiền Giang 51-52-02 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-05-2022 Hồ Chí Minh 72-96-31,Bình Phước 25-53-03,Hậu Giang 32-53-44,Long An 60-48-04 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-05-2022 Bình Dương 05-22-50,Trà Vinh 55-87-43,Vĩnh Long 43-15-24 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-05-2022 An Giang 65-38-12,Tây Ninh 93-26-25,Binh Thuận 00-61-53 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-05-2022 Đồng Nai 68-52-98,Sóc Trăng 97-26-32,Cần Thơ 38-51-74 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-05-2022 Bạc Liêu 65-42-23,Bến Tre 31-75-17,Vũng Tàu 07-79-99 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
09-05-2022 Cà Mau 34-54-70,Hồ Chí Minh 05-73-46,Đồng Tháp 66-72-15 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-05-2022 Kiên Giang 33-73-94,Đà Lạt 82-47-17,Tiền Giang 71-66-45 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-05-2022 Hồ Chí Minh 80-44-88,Bình Phước 20-21-50,Hậu Giang 13-40-79,Long An 79-94-12 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
06-05-2022 Bình Dương 67-99-40,Trà Vinh 09-19-63,Vĩnh Long 07-27-10 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-05-2022 An Giang 88-11-26,Tây Ninh 39-20-04,Binh Thuận 18-40-58 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-05-2022 Đồng Nai 38-87-42,Sóc Trăng 58-28-22,Cần Thơ 37-17-05 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
03-05-2022 Bạc Liêu 25-70-65,Bến Tre 73-18-21,Vũng Tàu 40-18-64 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-05-2022 Cà Mau 63-62-46,Hồ Chí Minh 30-88-94,Đồng Tháp 62-76-81 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
01-05-2022 Kiên Giang 14-59-21,Đà Lạt 57-02-96,Tiền Giang 74-46-87 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-04-2022 Hồ Chí Minh 05-10-41,Bình Phước 01-02-43,Hậu Giang 84-06-75,Long An 33-44-07 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-04-2022 Bình Dương 17-79-61,Trà Vinh 83-15-63,Vĩnh Long 73-77-34 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-04-2022 An Giang 95-01-10,Tây Ninh 75-85-20,Binh Thuận 44-52-60 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-04-2022 Đồng Nai 09-69-38,Sóc Trăng 84-32-12,Cần Thơ 58-38-95 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-04-2022 Bạc Liêu 05-17-40,Bến Tre 51-64-84,Vũng Tàu 18-74-81 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-04-2022 Cà Mau 20-43-96,Hồ Chí Minh 43-18-15,Đồng Tháp 12-38-36 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-04-2022 Kiên Giang 38-53-68,Đà Lạt 80-79-41,Tiền Giang 95-48-16 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-04-2022 Hồ Chí Minh 03-98-46,Bình Phước 06-30-80,Hậu Giang 33-23-53,Long An 06-08-22 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-04-2022 Bình Dương 16-57-33,Trà Vinh 07-09-32,Vĩnh Long 61-58-15 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-04-2022 An Giang 99-74-98,Tây Ninh 11-81-42,Binh Thuận 93-09-53 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-04-2022 Đồng Nai 87-63-58,Sóc Trăng 66-98-74,Cần Thơ 79-78-12 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-04-2022 Bạc Liêu 53-30-84,Bến Tre 73-20-14,Vũng Tàu 21-52-13 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-04-2022 Cà Mau 63-56-75,Hồ Chí Minh 55-66-70,Đồng Tháp 89-68-51 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp