NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-05-2022 Bình Dương 153,Trà Vinh 019,Vĩnh Long 416 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-05-2022 An Giang 827,Tây Ninh 150,Binh Thuận 370 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-05-2022 Đồng Nai 750,Sóc Trăng 208,Cần Thơ 900 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-05-2022 Bạc Liêu 451,Bến Tre 176,Vũng Tàu 101 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-05-2022 Cà Mau 922,Hồ Chí Minh 495,Đồng Tháp 704 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-05-2022 Kiên Giang 104,Đà Lạt 168,Tiền Giang 702 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-05-2022 Hồ Chí Minh 098,Bình Phước 566,Hậu Giang 550,Long An 827 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-05-2022 Bình Dương 297,Trà Vinh 487,Vĩnh Long 502 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-05-2022 An Giang 709,Tây Ninh 156,Binh Thuận 181 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-05-2022 Đồng Nai 782,Sóc Trăng 054,Cần Thơ 224 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-05-2022 Bạc Liêu 666,Bến Tre 307,Vũng Tàu 942 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-05-2022 Cà Mau 554,Hồ Chí Minh 002,Đồng Tháp 468 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-05-2022 Kiên Giang 741,Đà Lạt 531,Tiền Giang 551 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-05-2022 Hồ Chí Minh 912,Bình Phước 330,Hậu Giang 753,Long An 348 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-05-2022 Bình Dương 426,Trà Vinh 861,Vĩnh Long 767 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-05-2022 An Giang 451,Tây Ninh 063,Binh Thuận 753 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-05-2022 Đồng Nai 634,Sóc Trăng 171,Cần Thơ 658 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-05-2022 Bạc Liêu 425,Bến Tre 143,Vũng Tàu 647 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
09-05-2022 Cà Mau 737,Hồ Chí Minh 289,Đồng Tháp 017 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-05-2022 Kiên Giang 379,Đà Lạt 464,Tiền Giang 650 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-05-2022 Hồ Chí Minh 344,Bình Phước 324,Hậu Giang 743,Long An 579 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
06-05-2022 Bình Dương 526,Trà Vinh 488,Vĩnh Long 707 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-05-2022 An Giang 085,Tây Ninh 115,Binh Thuận 995 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-05-2022 Đồng Nai 323,Sóc Trăng 151,Cần Thơ 654 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
03-05-2022 Bạc Liêu 991,Bến Tre 556,Vũng Tàu 329 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-05-2022 Cà Mau 393,Hồ Chí Minh 875,Đồng Tháp 053 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
01-05-2022 Kiên Giang 024,Đà Lạt 783,Tiền Giang 025 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-04-2022 Hồ Chí Minh 317,Bình Phước 358,Hậu Giang 883,Long An 244 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-04-2022 Bình Dương 491,Trà Vinh 968,Vĩnh Long 625 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-04-2022 An Giang 901,Tây Ninh 186,Binh Thuận 241 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-04-2022 Đồng Nai 529,Sóc Trăng 591,Cần Thơ 864 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-04-2022 Bạc Liêu 128,Bến Tre 254,Vũng Tàu 918 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-04-2022 Cà Mau 837,Hồ Chí Minh 785,Đồng Tháp 936 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-04-2022 Kiên Giang 196,Đà Lạt 362,Tiền Giang 509 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-04-2022 Hồ Chí Minh 606,Bình Phước 394,Hậu Giang 470,Long An 522 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-04-2022 Bình Dương 838,Trà Vinh 406,Vĩnh Long 146 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-04-2022 An Giang 846,Tây Ninh 481,Binh Thuận 840 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-04-2022 Đồng Nai 961,Sóc Trăng 003,Cần Thơ 330 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-04-2022 Bạc Liêu 126,Bến Tre 265,Vũng Tàu 701 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-04-2022 Cà Mau 074,Hồ Chí Minh 724,Đồng Tháp 142 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-04-2022 Kiên Giang 175,Đà Lạt 106,Tiền Giang 904 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-04-2022 Hồ Chí Minh 479,Bình Phước 289,Hậu Giang 699,Long An 809 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-04-2022 Bình Dương 663,Trà Vinh 846,Vĩnh Long 971 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-04-2022 An Giang 630,Tây Ninh 946,Binh Thuận 849 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-04-2022 Đồng Nai 714,Sóc Trăng 189,Cần Thơ 667 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-04-2022 Bạc Liêu 343,Bến Tre 324,Vũng Tàu 546 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-04-2022 Cà Mau 202,Hồ Chí Minh 356,Đồng Tháp 236 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-04-2022 Kiên Giang 845,Đà Lạt 525,Tiền Giang 756 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-04-2022 Hồ Chí Minh 475,Bình Phước 118,Hậu Giang 958,Long An 298 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-04-2022 Bình Dương 027,Trà Vinh 563,Vĩnh Long 179 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long