NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-10-2020 Bạc Liêu 741,Bến Tre 376,Vũng Tàu 476 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-10-2020 Cà Mau 034,Hồ Chí Minh 014,Đồng Tháp 192 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-10-2020 Kiên Giang 493,Đà Lạt 837,Tiền Giang 707 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
24-10-2020 Hồ Chí Minh 818,Bình Phước 998,Hậu Giang 100,Long An 634 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-10-2020 Bình Dương 780,Trà Vinh 446,Vĩnh Long 267 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-10-2020 An Giang 643,Tây Ninh 570,Binh Thuận 251 Miss
21-10-2020 Đồng Nai 782,Sóc Trăng 412,Cần Thơ 945 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-10-2020 Bạc Liêu 135,Bến Tre 025,Vũng Tàu 548 Miss
19-10-2020 Cà Mau 753,Hồ Chí Minh 363,Đồng Tháp 846 Win Cà Mau
18-10-2020 Kiên Giang 456,Đà Lạt 163,Tiền Giang 848 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-10-2020 Hồ Chí Minh 477,Bình Phước 490,Hậu Giang 313,Long An 384 Miss
16-10-2020 Bình Dương 543,Trà Vinh 889,Vĩnh Long 914 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-10-2020 An Giang 462,Tây Ninh 602,Binh Thuận 227 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-10-2020 Đồng Nai 562,Sóc Trăng 054,Cần Thơ 526 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-10-2020 Bạc Liêu 530,Bến Tre 304,Vũng Tàu 092 Miss
12-10-2020 Cà Mau 338,Hồ Chí Minh 022,Đồng Tháp 324 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
11-10-2020 Kiên Giang 383,Đà Lạt 888,Tiền Giang 336 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-10-2020 Hồ Chí Minh 775,Bình Phước 987,Hậu Giang 937,Long An 247 Win Hồ Chí Minh
09-10-2020 Bình Dương 843,Trà Vinh 891,Vĩnh Long 254 Miss
08-10-2020 An Giang 371,Tây Ninh 706,Binh Thuận 980 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-10-2020 Đồng Nai 319,Sóc Trăng 144,Cần Thơ 779 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-10-2020 Bạc Liêu 747,Bến Tre 903,Vũng Tàu 467 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-10-2020 Cà Mau 149,Hồ Chí Minh 485,Đồng Tháp 282 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-10-2020 Kiên Giang 321,Đà Lạt 223,Tiền Giang 807 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-10-2020 Hồ Chí Minh 066,Bình Phước 584,Hậu Giang 776,Long An 934 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-10-2020 Bình Dương 337,Trà Vinh 498,Vĩnh Long 647 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-10-2020 An Giang 190,Tây Ninh 600,Binh Thuận 304 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-09-2020 Đồng Nai 081,Sóc Trăng 438,Cần Thơ 927 Miss
29-09-2020 Bạc Liêu 874,Bến Tre 890,Vũng Tàu 567 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-09-2020 Cà Mau 431,Hồ Chí Minh 705,Đồng Tháp 364 Win Cà Mau
27-09-2020 Kiên Giang 950,Đà Lạt 213,Tiền Giang 193 Win Kiên Giang,Đà Lạt
26-09-2020 Hồ Chí Minh 420,Bình Phước 706,Hậu Giang 119,Long An 370 Miss
25-09-2020 Bình Dương 451,Trà Vinh 958,Vĩnh Long 386 Win Bình Dương
24-09-2020 An Giang 715,Tây Ninh 912,Binh Thuận 679 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
23-09-2020 Đồng Nai 497,Sóc Trăng 591,Cần Thơ 589 Miss
22-09-2020 Bạc Liêu 657,Bến Tre 717,Vũng Tàu 985 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-09-2020 Cà Mau 691,Hồ Chí Minh 498,Đồng Tháp 711 Miss
20-09-2020 Kiên Giang 362,Đà Lạt 429,Tiền Giang 693 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-09-2020 Hồ Chí Minh 924,Bình Phước 438,Hậu Giang 838,Long An 580 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-09-2020 Bình Dương 574,Trà Vinh 923,Vĩnh Long 916 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long