NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
28-09-2020 Phú Yên 03,Thừa Thiên Huế 17 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-09-2020 Khánh Hòa 59,Kon Tum 82 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-09-2020 Đà Nẵng 07,Đắc Nông 39,Quảng Ngãi 79 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
25-09-2020 Gia Lai 76,Ninh Thuận 99 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-09-2020 Bình Định 42,Quảng Bình 28,Quảng Trị 13 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
23-09-2020 Đà Nẵng 53,Khánh Hòa 93 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
22-09-2020 Đắc Lắc 34,Quảng Nam 28 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-09-2020 Phú Yên 28,Thừa Thiên Huế 22 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-09-2020 Khánh Hòa 91,Kon Tum 61 Miss
19-09-2020 Đà Nẵng 73,Đắc Nông 55,Quảng Ngãi 98 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-09-2020 Gia Lai 79,Ninh Thuận 96 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-09-2020 Bình Định 96,Quảng Bình 76,Quảng Trị 84 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-09-2020 Đà Nẵng 69,Khánh Hòa 80 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-09-2020 Đắc Lắc 86,Quảng Nam 27 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-09-2020 Phú Yên 32,Thừa Thiên Huế 08 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-09-2020 Khánh Hòa 75,Kon Tum 67 Miss
12-09-2020 Đà Nẵng 31,Đắc Nông 53,Quảng Ngãi 82 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-09-2020 Gia Lai 71,Ninh Thuận 71 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-09-2020 Bình Định 15,Quảng Bình 05,Quảng Trị 93 Miss
09-09-2020 Đà Nẵng 27,Khánh Hòa 78 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-09-2020 Đắc Lắc 02,Quảng Nam 06 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-09-2020 Phú Yên 38,Thừa Thiên Huế 54 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-09-2020 Khánh Hòa 00,Kon Tum 26 Miss
05-09-2020 Đà Nẵng 16,Đắc Nông 38,Quảng Ngãi 99 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-09-2020 Gia Lai 26,Ninh Thuận 96 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-09-2020 Bình Định 18,Quảng Bình 97,Quảng Trị 00 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-09-2020 Đà Nẵng 62,Khánh Hòa 70 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
01-09-2020 Đắc Lắc 23,Quảng Nam 84 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
31-08-2020 Phú Yên 08,Thừa Thiên Huế 28 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
30-08-2020 Khánh Hòa 57,Kon Tum 95 Win Khánh Hòa,Kon Tum
29-08-2020 Đà Nẵng 35,Đắc Nông 71,Quảng Ngãi 97 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
28-08-2020 Gia Lai 86,Ninh Thuận 89 Miss
27-08-2020 Bình Định 31,Quảng Bình 94,Quảng Trị 68 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
26-08-2020 Đà Nẵng 80,Khánh Hòa 51 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
25-08-2020 Đắc Lắc 66,Quảng Nam 02 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-08-2020 Phú Yên 58,Thừa Thiên Huế 81 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
23-08-2020 Khánh Hòa 08,Kon Tum 57 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-08-2020 Đà Nẵng 41,Đắc Nông 27,Quảng Ngãi 48 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-08-2020 Gia Lai 22,Ninh Thuận 70 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-08-2020 Bình Định 72,Quảng Bình 45,Quảng Trị 04 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
19-08-2020 Đà Nẵng 80,Khánh Hòa 07 Miss
18-08-2020 Đắc Lắc 39,Quảng Nam 33 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
17-08-2020 Phú Yên 49,Thừa Thiên Huế 67 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
16-08-2020 Khánh Hòa 63,Kon Tum 83 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-08-2020 Đà Nẵng 09,Đắc Nông 86,Quảng Ngãi 36 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-08-2020 Gia Lai 57,Ninh Thuận 20 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-08-2020 Bình Định 27,Quảng Bình 33,Quảng Trị 92 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-08-2020 Đà Nẵng 02,Khánh Hòa 61 Miss
11-08-2020 Đắc Lắc 83,Quảng Nam 72 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-08-2020 Phú Yên 97,Thừa Thiên Huế 25 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế