NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
04-03-2021 An Giang 008,Tây Ninh 454,Binh Thuận 017 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-03-2021 Đồng Nai 699,Sóc Trăng 847,Cần Thơ 303 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-03-2021 Bạc Liêu 364,Bến Tre 874,Vũng Tàu 006 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-03-2021 Cà Mau 398,Hồ Chí Minh 273,Đồng Tháp 125 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-02-2021 Kiên Giang 219,Đà Lạt 741,Tiền Giang 574 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-02-2021 Hồ Chí Minh 616,Bình Phước 340,Hậu Giang 534,Long An 680 Miss
26-02-2021 Bình Dương 093,Trà Vinh 933,Vĩnh Long 446 Win Bình Dương
25-02-2021 An Giang 627,Tây Ninh 844,Binh Thuận 893 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-02-2021 Đồng Nai 014,Sóc Trăng 911,Cần Thơ 986 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-02-2021 Bạc Liêu 942,Bến Tre 291,Vũng Tàu 726 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-02-2021 Cà Mau 231,Hồ Chí Minh 003,Đồng Tháp 258 Miss
21-02-2021 Kiên Giang 446,Đà Lạt 000,Tiền Giang 495 Win Kiên Giang,Đà Lạt
20-02-2021 Hồ Chí Minh 807,Bình Phước 691,Hậu Giang 421,Long An 948 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-02-2021 Bình Dương 136,Trà Vinh 367,Vĩnh Long 838 Miss
18-02-2021 An Giang 825,Tây Ninh 925,Binh Thuận 152 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-02-2021 Đồng Nai 727,Sóc Trăng 211,Cần Thơ 451 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-02-2021 Bạc Liêu 041,Bến Tre 397,Vũng Tàu 409 Miss
15-02-2021 Cà Mau 547,Hồ Chí Minh 356,Đồng Tháp 099 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
14-02-2021 Kiên Giang 324,Đà Lạt 933,Tiền Giang 235 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-02-2021 Hồ Chí Minh 015,Bình Phước 234,Hậu Giang 568,Long An 883 Miss
12-02-2021 Bình Dương 424,Trà Vinh 171,Vĩnh Long 691 Win Bình Dương
11-02-2021 An Giang 202,Tây Ninh 020,Binh Thuận 362 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
10-02-2021 Đồng Nai 878,Sóc Trăng 159,Cần Thơ 698 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-02-2021 Bạc Liêu 262,Bến Tre 993,Vũng Tàu 375 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-02-2021 Cà Mau 707,Hồ Chí Minh 117,Đồng Tháp 577 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-02-2021 Kiên Giang 178,Đà Lạt 420,Tiền Giang 000 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-02-2021 Hồ Chí Minh 519,Bình Phước 993,Hậu Giang 894,Long An 643 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-02-2021 Bình Dương 853,Trà Vinh 764,Vĩnh Long 704 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-02-2021 An Giang 425,Tây Ninh 108,Binh Thuận 548 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-02-2021 Đồng Nai 134,Sóc Trăng 728,Cần Thơ 062 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-02-2021 Bạc Liêu 096,Bến Tre 651,Vũng Tàu 177 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-02-2021 Cà Mau 356,Hồ Chí Minh 115,Đồng Tháp 310 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-01-2021 Kiên Giang 673,Đà Lạt 423,Tiền Giang 044 Miss
30-01-2021 Hồ Chí Minh 381,Bình Phước 092,Hậu Giang 444,Long An 382 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước
29-01-2021 Bình Dương 860,Trà Vinh 304,Vĩnh Long 155 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-01-2021 An Giang 136,Tây Ninh 003,Binh Thuận 866 Miss
27-01-2021 Đồng Nai 623,Sóc Trăng 366,Cần Thơ 378 Win Đồng Nai
26-01-2021 Bạc Liêu 407,Bến Tre 481,Vũng Tàu 597 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-01-2021 Cà Mau 805,Hồ Chí Minh 583,Đồng Tháp 826 Miss
24-01-2021 Kiên Giang 813,Đà Lạt 432,Tiền Giang 015 Win Kiên Giang
23-01-2021 Hồ Chí Minh 683,Bình Phước 178,Hậu Giang 442,Long An 428 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-01-2021 Bình Dương 360,Trà Vinh 087,Vĩnh Long 628 Miss
21-01-2021 An Giang 814,Tây Ninh 515,Binh Thuận 424 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-01-2021 Đồng Nai 378,Sóc Trăng 026,Cần Thơ 247 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-01-2021 Bạc Liêu 165,Bến Tre 241,Vũng Tàu 697 Miss
18-01-2021 Cà Mau 868,Hồ Chí Minh 204,Đồng Tháp 264 Win Cà Mau,Đồng Tháp
17-01-2021 Kiên Giang 080,Đà Lạt 932,Tiền Giang 007 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-01-2021 Hồ Chí Minh 511,Bình Phước 884,Hậu Giang 293,Long An 376 Miss
15-01-2021 Bình Dương 408,Trà Vinh 088,Vĩnh Long 747 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-01-2021 An Giang 851,Tây Ninh 649,Binh Thuận 172 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận