NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-05-2022 Bình Dương 153-994,Trà Vinh 019-852,Vĩnh Long 337-416 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-05-2022 An Giang 827-835,Tây Ninh 150-259,Binh Thuận 370-902 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-05-2022 Đồng Nai 866-750,Sóc Trăng 208-556,Cần Thơ 263-900 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-05-2022 Bạc Liêu 451-777,Bến Tre 176-125,Vũng Tàu 101-247 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-05-2022 Cà Mau 922-468,Hồ Chí Minh 345-495,Đồng Tháp 308-704 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-05-2022 Kiên Giang 405-104,Đà Lạt 770-168,Tiền Giang 255-702 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-05-2022 Hồ Chí Minh 840-098,Bình Phước 566-768,Hậu Giang 550-784,Long An 506-827 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-05-2022 Bình Dương 438-297,Trà Vinh 487-785,Vĩnh Long 232-502 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-05-2022 An Giang 709-760,Tây Ninh 195-156,Binh Thuận 069-181 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-05-2022 Đồng Nai 782-860,Sóc Trăng 365-054,Cần Thơ 224-303 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-05-2022 Bạc Liêu 046-666,Bến Tre 133-307,Vũng Tàu 942-467 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-05-2022 Cà Mau 300-554,Hồ Chí Minh 447-002,Đồng Tháp 054-468 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-05-2022 Kiên Giang 741-080,Đà Lạt 945-531,Tiền Giang 326-551 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-05-2022 Hồ Chí Minh 912-361,Bình Phước 330-353,Hậu Giang 753-549,Long An 348-904 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-05-2022 Bình Dương 426-851,Trà Vinh 969-861,Vĩnh Long 767-087 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-05-2022 An Giang 204-451,Tây Ninh 063-693,Binh Thuận 900-753 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-05-2022 Đồng Nai 634-427,Sóc Trăng 171-760,Cần Thơ 658-196 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-05-2022 Bạc Liêu 306-425,Bến Tre 143-080,Vũng Tàu 647-139 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
09-05-2022 Cà Mau 884-737,Hồ Chí Minh 289-835,Đồng Tháp 852-017 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-05-2022 Kiên Giang 943-379,Đà Lạt 464-434,Tiền Giang 371-650 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-05-2022 Hồ Chí Minh 344-938,Bình Phước 262-324,Hậu Giang 743-646,Long An 742-579 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
06-05-2022 Bình Dương 499-526,Trà Vinh 186-488,Vĩnh Long 707-232 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-05-2022 An Giang 085-164,Tây Ninh 115-820,Binh Thuận 518-995 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-05-2022 Đồng Nai 323-643,Sóc Trăng 946-151,Cần Thơ 654-373 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
03-05-2022 Bạc Liêu 991-593,Bến Tre 132-556,Vũng Tàu 329-597 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-05-2022 Cà Mau 393-813,Hồ Chí Minh 875-330,Đồng Tháp 053-098 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
01-05-2022 Kiên Giang 024-798,Đà Lạt 890-783,Tiền Giang 025-878 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-04-2022 Hồ Chí Minh 317-005,Bình Phước 358-602,Hậu Giang 086-883,Long An 549-244 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-04-2022 Bình Dương 491-941,Trà Vinh 096-968,Vĩnh Long 625-006 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-04-2022 An Giang 088-901,Tây Ninh 620-186,Binh Thuận 860-241 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-04-2022 Đồng Nai 529-569,Sóc Trăng 957-591,Cần Thơ 362-864 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-04-2022 Bạc Liêu 542-128,Bến Tre 254-164,Vũng Tàu 918-113 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-04-2022 Cà Mau 837-996,Hồ Chí Minh 912-785,Đồng Tháp 096-936 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-04-2022 Kiên Giang 468-196,Đà Lạt 279-362,Tiền Giang 834-509 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-04-2022 Hồ Chí Minh 438-606,Bình Phước 394-149,Hậu Giang 470-353,Long An 806-522 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-04-2022 Bình Dương 838-651,Trà Vinh 406-714,Vĩnh Long 146-227 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-04-2022 An Giang 307-846,Tây Ninh 642-481,Binh Thuận 840-485 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-04-2022 Đồng Nai 961-299,Sóc Trăng 711-003,Cần Thơ 992-330 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-04-2022 Bạc Liêu 126-346,Bến Tre 992-265,Vũng Tàu 621-701 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-04-2022 Cà Mau 319-074,Hồ Chí Minh 252-724,Đồng Tháp 142-616 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-04-2022 Kiên Giang 175-909,Đà Lạt 106-760,Tiền Giang 904-581 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-04-2022 Hồ Chí Minh 479-212,Bình Phước 289-870,Hậu Giang 699-709,Long An 809-933 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-04-2022 Bình Dương 663-518,Trà Vinh 846-426,Vĩnh Long 842-971 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-04-2022 An Giang 502-630,Tây Ninh 946-386,Binh Thuận 226-849 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-04-2022 Đồng Nai 123-714,Sóc Trăng 189-768,Cần Thơ 667-326 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-04-2022 Bạc Liêu 343-375,Bến Tre 562-324,Vũng Tàu 546-915 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-04-2022 Cà Mau 202-612,Hồ Chí Minh 611-356,Đồng Tháp 236-454 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-04-2022 Kiên Giang 880-845,Đà Lạt 134-525,Tiền Giang 756-978 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-04-2022 Hồ Chí Minh 575-475,Bình Phước 286-118,Hậu Giang 663-958,Long An 239-298 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-04-2022 Bình Dương 027-910,Trà Vinh 563-193,Vĩnh Long 179-023 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long