NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
29-06-2022 Đồng Nai 994,Sóc Trăng 318,Cần Thơ 057 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-06-2022 Bạc Liêu 121,Bến Tre 065,Vũng Tàu 340 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-06-2022 Cà Mau 604,Hồ Chí Minh 062,Đồng Tháp 175 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-06-2022 Kiên Giang 904,Đà Lạt 533,Tiền Giang 182 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-06-2022 Hồ Chí Minh 313,Bình Phước 234,Hậu Giang 130,Long An 378 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-06-2022 Bình Dương 205,Trà Vinh 916,Vĩnh Long 608 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-06-2022 An Giang 364,Tây Ninh 281,Binh Thuận 023 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-06-2022 Đồng Nai 722,Sóc Trăng 853,Cần Thơ 647 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-06-2022 Bạc Liêu 101,Bến Tre 582,Vũng Tàu 958 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-06-2022 Cà Mau 197,Hồ Chí Minh 507,Đồng Tháp 076 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-06-2022 Kiên Giang 215,Đà Lạt 882,Tiền Giang 304 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-06-2022 Hồ Chí Minh 025,Bình Phước 950,Hậu Giang 360,Long An 145 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-06-2022 Bình Dương 019,Trà Vinh 818,Vĩnh Long 326 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-06-2022 An Giang 503,Tây Ninh 742,Binh Thuận 090 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-06-2022 Đồng Nai 188,Sóc Trăng 737,Cần Thơ 165 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-06-2022 Bạc Liêu 309,Bến Tre 059,Vũng Tàu 144 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-06-2022 Cà Mau 836,Hồ Chí Minh 163,Đồng Tháp 338 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-06-2022 Kiên Giang 860,Đà Lạt 095,Tiền Giang 553 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-06-2022 Hồ Chí Minh 395,Bình Phước 926,Hậu Giang 064,Long An 122 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-06-2022 Bình Dương 438,Trà Vinh 019,Vĩnh Long 965 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-06-2022 An Giang 584,Tây Ninh 115,Binh Thuận 521 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-06-2022 Đồng Nai 738,Sóc Trăng 297,Cần Thơ 986 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-06-2022 Bạc Liêu 795,Bến Tre 126,Vũng Tàu 081 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-06-2022 Cà Mau 657,Hồ Chí Minh 438,Đồng Tháp 473 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-06-2022 Kiên Giang 019,Đà Lạt 209,Tiền Giang 171 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-06-2022 Hồ Chí Minh 435,Bình Phước 852,Hậu Giang 706,Long An 301 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-06-2022 Bình Dương 164,Trà Vinh 635,Vĩnh Long 747 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-06-2022 An Giang 150,Tây Ninh 770,Binh Thuận 006 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-06-2022 Đồng Nai 540,Sóc Trăng 361,Cần Thơ 177 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
31-05-2022 Bạc Liêu 487,Bến Tre 681,Vũng Tàu 949 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-05-2022 Cà Mau 260,Hồ Chí Minh 858,Đồng Tháp 488 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-05-2022 Kiên Giang 562,Đà Lạt 547,Tiền Giang 891 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-05-2022 Hồ Chí Minh 810,Bình Phước 422,Hậu Giang 534,Long An 124 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-05-2022 Bình Dương 994,Trà Vinh 852,Vĩnh Long 416 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-05-2022 An Giang 827,Tây Ninh 150,Binh Thuận 902 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-05-2022 Đồng Nai 866,Sóc Trăng 208,Cần Thơ 263 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-05-2022 Bạc Liêu 777,Bến Tre 125,Vũng Tàu 101 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-05-2022 Cà Mau 468,Hồ Chí Minh 345,Đồng Tháp 704 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-05-2022 Kiên Giang 104,Đà Lạt 168,Tiền Giang 255 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-05-2022 Hồ Chí Minh 098,Bình Phước 566,Hậu Giang 784,Long An 506 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An