NẠP THẺ VÀ NHẬN KẾT QUẢ DƯỚI ĐÂY.

THỐNG KÊ SIÊU XỈU CHỦ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY SIÊU XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
29-06-2022 Đồng Nai 146,Sóc Trăng 318,Cần Thơ 057 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-06-2022 Bạc Liêu 311,Bến Tre 272,Vũng Tàu 340 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-06-2022 Cà Mau 604,Hồ Chí Minh 062,Đồng Tháp 279 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-06-2022 Kiên Giang 777,Đà Lạt 533,Tiền Giang 997 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-06-2022 Hồ Chí Minh 287,Bình Phước 703,Hậu Giang 130,Long An 826 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-06-2022 Bình Dương 101,Trà Vinh 254,Vĩnh Long 608 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-06-2022 An Giang 062,Tây Ninh 500,Binh Thuận 023 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-06-2022 Đồng Nai 722,Sóc Trăng 853,Cần Thơ 647 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-06-2022 Bạc Liêu 167,Bến Tre 192,Vũng Tàu 958 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-06-2022 Cà Mau 462,Hồ Chí Minh 507,Đồng Tháp 076 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-06-2022 Kiên Giang 543,Đà Lạt 882,Tiền Giang 184 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-06-2022 Hồ Chí Minh 025,Bình Phước 619,Hậu Giang 594,Long An 175 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-06-2022 Bình Dương 692,Trà Vinh 241,Vĩnh Long 304 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-06-2022 An Giang 384,Tây Ninh 584,Binh Thuận 006 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-06-2022 Đồng Nai 074,Sóc Trăng 737,Cần Thơ 165 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-06-2022 Bạc Liêu 309,Bến Tre 224,Vũng Tàu 144 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-06-2022 Cà Mau 836,Hồ Chí Minh 163,Đồng Tháp 854 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-06-2022 Kiên Giang 860,Đà Lạt 137,Tiền Giang 394 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-06-2022 Hồ Chí Minh 395,Bình Phước 926,Hậu Giang 752,Long An 914 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-06-2022 Bình Dương 621,Trà Vinh 019,Vĩnh Long 513 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-06-2022 An Giang 584,Tây Ninh 930,Binh Thuận 598 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-06-2022 Đồng Nai 738,Sóc Trăng 015,Cần Thơ 210 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-06-2022 Bạc Liêu 795,Bến Tre 126,Vũng Tàu 665 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-06-2022 Cà Mau 657,Hồ Chí Minh 705,Đồng Tháp 419 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-06-2022 Kiên Giang 671,Đà Lạt 847,Tiền Giang 764 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-06-2022 Hồ Chí Minh 435,Bình Phước 852,Hậu Giang 328,Long An 631 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-06-2022 Bình Dương 164,Trà Vinh 538,Vĩnh Long 747 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-06-2022 An Giang 832,Tây Ninh 847,Binh Thuận 170 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-06-2022 Đồng Nai 635,Sóc Trăng 476,Cần Thơ 281 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
31-05-2022 Bạc Liêu 487,Bến Tre 681,Vũng Tàu 949 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-05-2022 Cà Mau 260,Hồ Chí Minh 006,Đồng Tháp 406 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-05-2022 Kiên Giang 562,Đà Lạt 547,Tiền Giang 715 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-05-2022 Hồ Chí Minh 810,Bình Phước 422,Hậu Giang 534,Long An 061 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-05-2022 Bình Dương 994,Trà Vinh 852,Vĩnh Long 337 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-05-2022 An Giang 827,Tây Ninh 259,Binh Thuận 370 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-05-2022 Đồng Nai 750,Sóc Trăng 556,Cần Thơ 263 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-05-2022 Bạc Liêu 777,Bến Tre 176,Vũng Tàu 247 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-05-2022 Cà Mau 922,Hồ Chí Minh 495,Đồng Tháp 704 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-05-2022 Kiên Giang 405,Đà Lạt 770,Tiền Giang 702 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-05-2022 Hồ Chí Minh 840,Bình Phước 566,Hậu Giang 550,Long An 827 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-05-2022 Bình Dương 297,Trà Vinh 785,Vĩnh Long 502 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-05-2022 An Giang 709,Tây Ninh 195,Binh Thuận 181 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-05-2022 Đồng Nai 782,Sóc Trăng 054,Cần Thơ 303 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-05-2022 Bạc Liêu 046,Bến Tre 133,Vũng Tàu 942 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-05-2022 Cà Mau 300,Hồ Chí Minh 002,Đồng Tháp 054 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-05-2022 Kiên Giang 741,Đà Lạt 531,Tiền Giang 551 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-05-2022 Hồ Chí Minh 361,Bình Phước 353,Hậu Giang 549,Long An 904 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-05-2022 Bình Dương 851,Trà Vinh 861,Vĩnh Long 087 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-05-2022 An Giang 204,Tây Ninh 063,Binh Thuận 753 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-05-2022 Đồng Nai 427,Sóc Trăng 171,Cần Thơ 196 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ