NẠP THẺ VÀ NHẬN KẾT QUẢ DƯỚI ĐÂY.

THỐNG KÊ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
10-08-2022 Đồng Nai 21-81,Sóc Trăng 87-70,Cần Thơ 97-31 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-08-2022 Bạc Liêu 23-08,Bến Tre 68-93,Vũng Tàu 05-02 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-08-2022 Cà Mau 29-08,Hồ Chí Minh 64-63,Đồng Tháp 82-96 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-08-2022 Kiên Giang 86-60,Đà Lạt 38-57,Tiền Giang 11-55 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-08-2022 Hồ Chí Minh 43-50,Bình Phước 09-86,Hậu Giang 20-78,Long An 88-97 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-08-2022 Bình Dương 89-93,Trà Vinh 84-75,Vĩnh Long 78-07 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-08-2022 An Giang 46-65,Tây Ninh 94-20,Binh Thuận 04-47 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-08-2022 Đồng Nai 17-12,Sóc Trăng 57-28,Cần Thơ 96-97 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-08-2022 Bạc Liêu 31-98,Bến Tre 13-25,Vũng Tàu 57-76 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-08-2022 Cà Mau 33-61,Hồ Chí Minh 44-01,Đồng Tháp 50-38 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-07-2022 Kiên Giang 52-18,Đà Lạt 42-87,Tiền Giang 84-00 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-07-2022 Hồ Chí Minh 15-49,Bình Phước 42-69,Hậu Giang 34-10,Long An 62-92 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-07-2022 Bình Dương 49-15,Trà Vinh 45-18,Vĩnh Long 25-09 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-07-2022 An Giang 04-92,Tây Ninh 71-51,Binh Thuận 32-26 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-07-2022 Đồng Nai 39-46,Sóc Trăng 66-27,Cần Thơ 58-48 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-07-2022 Bạc Liêu 56-91,Bến Tre 02-27,Vũng Tàu 96-22 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-07-2022 Cà Mau 39-34,Hồ Chí Minh 49-51,Đồng Tháp 96-69 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-07-2022 Kiên Giang 57-14,Đà Lạt 16-07,Tiền Giang 53-50 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-07-2022 Hồ Chí Minh 51-83,Bình Phước 77-03,Hậu Giang 58-70,Long An 21-47 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-07-2022 Bình Dương 48-86,Trà Vinh 82-48,Vĩnh Long 59-51 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-07-2022 An Giang 98-54,Tây Ninh 60-49,Binh Thuận 72-69 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-07-2022 Đồng Nai 96-17,Sóc Trăng 79-57,Cần Thơ 11-88 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-07-2022 Bạc Liêu 56-16,Bến Tre 99-63,Vũng Tàu 32-54 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-07-2022 Cà Mau 95-46,Hồ Chí Minh 78-07,Đồng Tháp 03-19 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-07-2022 Kiên Giang 44-57,Đà Lạt 86-45,Tiền Giang 63-08 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-07-2022 Hồ Chí Minh 61-20,Bình Phước 89-48,Hậu Giang 41-84,Long An 70-96 Miss
15-07-2022 Bình Dương 90-96,Trà Vinh 08-77,Vĩnh Long 23-49 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-07-2022 An Giang 08-36,Tây Ninh 16-36,Binh Thuận 08-57 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-07-2022 Đồng Nai 14-18,Sóc Trăng 10-41,Cần Thơ 81-05 Win Cần Thơ
12-07-2022 Bạc Liêu 55-35,Bến Tre 76-81,Vũng Tàu 37-98 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-07-2022 Cà Mau 98-24,Hồ Chí Minh 06-65,Đồng Tháp 08-68 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-07-2022 Kiên Giang 74-01,Đà Lạt 59-95,Tiền Giang 38-19 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-07-2022 Hồ Chí Minh 18-24,Bình Phước 68-25,Hậu Giang 88-45,Long An 68-69 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-07-2022 Bình Dương 01-74,Trà Vinh 41-64,Vĩnh Long 30-89 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-07-2022 An Giang 67-00,Tây Ninh 02-60,Binh Thuận 35-04 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-07-2022 Đồng Nai 65-41,Sóc Trăng 68-57,Cần Thơ 03-69 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-07-2022 Bạc Liêu 44-78,Bến Tre 09-46,Vũng Tàu 38-13 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-07-2022 Cà Mau 01-75,Hồ Chí Minh 37-82,Đồng Tháp 30-56 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-07-2022 Kiên Giang 63-95,Đà Lạt 88-98,Tiền Giang 72-52 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-07-2022 Hồ Chí Minh 06-03,Bình Phước 62-33,Hậu Giang 32-18,Long An 37-83 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-07-2022 Bình Dương 38-24,Trà Vinh 25-93,Vĩnh Long 09-01 Win Bình Dương
30-06-2022 An Giang 48-66,Tây Ninh 61-90,Binh Thuận 19-54 Win Tây Ninh
29-06-2022 Đồng Nai 31-82,Sóc Trăng 78-35,Cần Thơ 22-95 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-06-2022 Bạc Liêu 41-89,Bến Tre 09-49,Vũng Tàu 66-05 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-06-2022 Cà Mau 44-10,Hồ Chí Minh 21-25,Đồng Tháp 71-93 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-06-2022 Kiên Giang 20-02,Đà Lạt 48-55,Tiền Giang 39-98 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-06-2022 Hồ Chí Minh 43-20,Bình Phước 90-82,Hậu Giang 84-96,Long An 92-11 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-06-2022 Bình Dương 01-65,Trà Vinh 94-55,Vĩnh Long 93-29 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-06-2022 An Giang 39-62,Tây Ninh 00-97,Binh Thuận 69-15 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-06-2022 Đồng Nai 71-07,Sóc Trăng 49-94,Cần Thơ 45-86 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ