NẠP THẺ VÀ NHẬN KẾT QUẢ DƯỚI ĐÂY.

THỐNG KÊ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-01-2021 Đồng Nai 18-74,Sóc Trăng 12-26,Cần Thơ 82-04 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-01-2021 Bạc Liêu 45-79,Bến Tre 09-40,Vũng Tàu 42-97 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-01-2021 Cà Mau 73-10,Hồ Chí Minh 80-42,Đồng Tháp 15-21 Miss
24-01-2021 Kiên Giang 51-33,Đà Lạt 18-06,Tiền Giang 39-74 Win Kiên Giang,Đà Lạt
23-01-2021 Hồ Chí Minh 46-20,Bình Phước 43-38,Hậu Giang 40-25,Long An 97-77 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-01-2021 Bình Dương 45-79,Trà Vinh 04-40,Vĩnh Long 00-70 Miss
21-01-2021 An Giang 24-18,Tây Ninh 91-01,Binh Thuận 69-97 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-01-2021 Đồng Nai 78-35,Sóc Trăng 67-80,Cần Thơ 64-47 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-01-2021 Bạc Liêu 56-96,Bến Tre 28-37,Vũng Tàu 80-09 Miss
18-01-2021 Cà Mau 10-07,Hồ Chí Minh 21-79,Đồng Tháp 55-46 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
17-01-2021 Kiên Giang 29-07,Đà Lạt 87-79,Tiền Giang 22-14 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-01-2021 Hồ Chí Minh 76-01,Bình Phước 01-05,Hậu Giang 73-09,Long An 23-40 Miss
15-01-2021 Bình Dương 08-23,Trà Vinh 21-96,Vĩnh Long 69-39 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-01-2021 An Giang 51-26,Tây Ninh 81-26,Binh Thuận 25-76 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-01-2021 Đồng Nai 59-98,Sóc Trăng 32-47,Cần Thơ 25-10 Miss
12-01-2021 Bạc Liêu 38-20,Bến Tre 36-15,Vũng Tàu 17-68 Win Bạc Liêu
11-01-2021 Cà Mau 92-23,Hồ Chí Minh 40-77,Đồng Tháp 78-94 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-01-2021 Kiên Giang 41-48,Đà Lạt 66-90,Tiền Giang 61-91 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-01-2021 Hồ Chí Minh 07-48,Bình Phước 57-12,Hậu Giang 17-04,Long An 47-38 Miss
08-01-2021 Bình Dương 73-32,Trà Vinh 52-90,Vĩnh Long 58-79 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-01-2021 An Giang 25-21,Tây Ninh 76-98,Binh Thuận 67-26 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-01-2021 Đồng Nai 01-97,Sóc Trăng 88-38,Cần Thơ 04-22 Miss
05-01-2021 Bạc Liêu 19-65,Bến Tre 08-17,Vũng Tàu 63-83 Win Bạc Liêu,Bến Tre
04-01-2021 Cà Mau 49-90,Hồ Chí Minh 24-10,Đồng Tháp 45-62 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-01-2021 Kiên Giang 24-80,Đà Lạt 32-60,Tiền Giang 14-70 Win Kiên Giang
02-01-2021 Hồ Chí Minh 62-49,Bình Phước 84-19,Hậu Giang 10-47,Long An 98-58 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-01-2021 Bình Dương 37-06,Trà Vinh 32-79,Vĩnh Long 69-77 Miss
31-12-2020 An Giang 47-27,Tây Ninh 42-99,Binh Thuận 64-73 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-12-2020 Đồng Nai 70-83,Sóc Trăng 75-16,Cần Thơ 56-87 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
29-12-2020 Bạc Liêu 33-42,Bến Tre 59-26,Vũng Tàu 25-47 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-12-2020 Cà Mau 10-77,Hồ Chí Minh 05-83,Đồng Tháp 99-95 Miss
27-12-2020 Kiên Giang 51-52,Đà Lạt 18-38,Tiền Giang 33-25 Win Kiên Giang
26-12-2020 Hồ Chí Minh 51-54,Bình Phước 53-39,Hậu Giang 13-40,Long An 49-30 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
25-12-2020 Bình Dương 76-83,Trà Vinh 93-64,Vĩnh Long 44-93 Win Bình Dương,Trà Vinh
24-12-2020 An Giang 36-86,Tây Ninh 92-22,Binh Thuận 49-16 Miss
23-12-2020 Đồng Nai 49-23,Sóc Trăng 58-90,Cần Thơ 18-63 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
22-12-2020 Bạc Liêu 49-51,Bến Tre 95-15,Vũng Tàu 53-47 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-12-2020 Cà Mau 52-14,Hồ Chí Minh 95-41,Đồng Tháp 80-67 Miss
20-12-2020 Kiên Giang 93-63,Đà Lạt 75-87,Tiền Giang 61-74 Win Kiên Giang
19-12-2020 Hồ Chí Minh 10-45,Bình Phước 53-85,Hậu Giang 66-85,Long An 27-61 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-12-2020 Bình Dương 74-42,Trà Vinh 50-28,Vĩnh Long 80-45 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-12-2020 An Giang 90-26,Tây Ninh 85-01,Binh Thuận 19-78 Miss
16-12-2020 Đồng Nai 03-94,Sóc Trăng 96-87,Cần Thơ 51-26 Win Đồng Nai
15-12-2020 Bạc Liêu 08-60,Bến Tre 14-94,Vũng Tàu 62-13 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-12-2020 Cà Mau 95-25,Hồ Chí Minh 49-59,Đồng Tháp 34-28 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-12-2020 Kiên Giang 15-12,Đà Lạt 93-71,Tiền Giang 86-50 Miss
12-12-2020 Hồ Chí Minh 05-61,Bình Phước 84-64,Hậu Giang 54-77,Long An 14-23 Win Hồ Chí Minh
11-12-2020 Bình Dương 54-22,Trà Vinh 66-35,Vĩnh Long 69-27 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-12-2020 An Giang 45-87,Tây Ninh 94-52,Binh Thuận 70-38 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-12-2020 Đồng Nai 69-34,Sóc Trăng 30-39,Cần Thơ 66-46 Miss