NẠP THẺ VÀ NHẬN KẾT QUẢ DƯỚI ĐÂY.

THỐNG KÊ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
20-06-2021 Kiên Giang 58-47,Đà Lạt 31-88,Tiền Giang 68-75 Win Đà Lạt
19-06-2021 Hồ Chí Minh 45-72,Bình Phước 55-16,Hậu Giang 67-03,Long An 61-58 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-06-2021 Bình Dương 67-69,Trà Vinh 39-76,Vĩnh Long 17-37 Miss
17-06-2021 An Giang 40-76,Tây Ninh 76-60,Binh Thuận 84-75 Win An Giang
16-06-2021 Đồng Nai 29-25,Sóc Trăng 42-73,Cần Thơ 87-84 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-06-2021 Bạc Liêu 76-01,Bến Tre 37-99,Vũng Tàu 42-82 Miss
14-06-2021 Cà Mau 41-36,Hồ Chí Minh 64-93,Đồng Tháp 15-29 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-06-2021 Kiên Giang 53-28,Đà Lạt 79-46,Tiền Giang 63-18 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-06-2021 Hồ Chí Minh 04-67,Bình Phước 95-45,Hậu Giang 60-99,Long An 43-89 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-06-2021 Bình Dương 64-75,Trà Vinh 67-77,Vĩnh Long 78-29 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-06-2021 An Giang 13-98,Tây Ninh 38-17,Binh Thuận 00-72 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-06-2021 Đồng Nai 46-38,Sóc Trăng 60-89,Cần Thơ 23-30 Miss
08-06-2021 Bạc Liêu 91-10,Bến Tre 50-85,Vũng Tàu 05-73 Win Bạc Liêu
07-06-2021 Cà Mau 46-47,Hồ Chí Minh 25-93,Đồng Tháp 71-30 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-06-2021 Kiên Giang 52-00,Đà Lạt 81-62,Tiền Giang 50-93 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-06-2021 Hồ Chí Minh 51-00,Bình Phước 63-41,Hậu Giang 41-58,Long An 62-39 Miss
04-06-2021 Bình Dương 55-15,Trà Vinh 19-77,Vĩnh Long 77-65 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-06-2021 An Giang 84-69,Tây Ninh 92-37,Binh Thuận 11-19 Miss
02-06-2021 Đồng Nai 14-93,Sóc Trăng 56-64,Cần Thơ 08-19 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-06-2021 Bạc Liêu 54-52,Bến Tre 25-55,Vũng Tàu 52-74 Win Vũng Tàu
31-05-2021 Cà Mau 33-52,Hồ Chí Minh 88-29,Đồng Tháp 14-19 Miss
30-05-2021 Kiên Giang 65-85,Đà Lạt 91-95,Tiền Giang 73-92 Win Đà Lạt,Tiền Giang
29-05-2021 Hồ Chí Minh 15-21,Bình Phước 48-87,Hậu Giang 77-36,Long An 44-61 Win Hậu Giang
28-05-2021 Bình Dương 34-32,Trà Vinh 12-04,Vĩnh Long 75-19 Miss
27-05-2021 An Giang 66-36,Tây Ninh 93-16,Binh Thuận 33-70 Miss
26-05-2021 Đồng Nai 72-50,Sóc Trăng 70-59,Cần Thơ 96-45 Win Đồng Nai
25-05-2021 Bạc Liêu 29-24,Bến Tre 60-84,Vũng Tàu 10-40 Miss
24-05-2021 Cà Mau 16-32,Hồ Chí Minh 75-14,Đồng Tháp 12-82 Win Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-05-2021 Kiên Giang 17-82,Đà Lạt 76-85,Tiền Giang 29-75 Win Đà Lạt,Tiền Giang
22-05-2021 Hồ Chí Minh 63-42,Bình Phước 98-67,Hậu Giang 10-76,Long An 59-70 Miss
21-05-2021 Bình Dương 02-38,Trà Vinh 23-28,Vĩnh Long 85-48 Win Trà Vinh
20-05-2021 An Giang 72-05,Tây Ninh 43-02,Binh Thuận 90-47 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-05-2021 Đồng Nai 50-85,Sóc Trăng 22-03,Cần Thơ 75-09 Miss
18-05-2021 Bạc Liêu 29-66,Bến Tre 87-45,Vũng Tàu 23-12 Win Bạc Liêu
17-05-2021 Cà Mau 68-78,Hồ Chí Minh 84-74,Đồng Tháp 88-97 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-05-2021 Kiên Giang 14-63,Đà Lạt 41-10,Tiền Giang 07-14 Miss
15-05-2021 Hồ Chí Minh 59-57,Bình Phước 98-09,Hậu Giang 24-82,Long An 66-28 Win Hồ Chí Minh,Hậu Giang
14-05-2021 Bình Dương 02-00,Trà Vinh 80-76,Vĩnh Long 26-01 Win Trà Vinh
13-05-2021 Tây Ninh 59-95,Binh Thuận 01-81 Win Tây Ninh,Binh Thuận
12-05-2021 Đồng Nai 26-75,Sóc Trăng 23-71,Cần Thơ 68-65 Win Cần Thơ
11-05-2021 Bạc Liêu 89-05,Bến Tre 54-20,Vũng Tàu 83-23 Win Bạc Liêu,Bến Tre
10-05-2021 Cà Mau 85-83,Hồ Chí Minh 76-17,Đồng Tháp 57-18 Win Cà Mau,Đồng Tháp
09-05-2021 Kiên Giang 23-28,Đà Lạt 28-84,Tiền Giang 34-22 Miss
08-05-2021 Hồ Chí Minh 59-87,Bình Phước 82-30,Hậu Giang 19-16,Long An 93-01 Win Bình Phước,Hậu Giang
07-05-2021 Bình Dương 11-24,Trà Vinh 01-10,Vĩnh Long 60-48 Win Bình Dương
06-05-2021 An Giang 36-41,Tây Ninh 21-54,Binh Thuận 94-67 Win Tây Ninh,Binh Thuận
05-05-2021 Đồng Nai 52-92,Sóc Trăng 43-77,Cần Thơ 55-16 Win Đồng Nai,Sóc Trăng
04-05-2021 Bạc Liêu 37-32,Bến Tre 68-80,Vũng Tàu 17-86 Miss
03-05-2021 Cà Mau 26-85,Hồ Chí Minh 23-81,Đồng Tháp 52-00 Win Hồ Chí Minh
02-05-2021 Kiên Giang 40-07,Đà Lạt 16-72,Tiền Giang 85-09 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang